Spennende og lærerikt med KI i skolen

Elever og lærere i Kristiansand har fått sin egen løsning for å bruke kunstig intelligens (KI) trygt i skolen.

Havlimyra1.jpg

Elevene Haakon Løvåsen (f.v.), Hanna Småbrekke, Frida Dahle, Ina Reitan og Olav Løvdal syns det er både spennende og lærerikt å bruke KI-løsningen i skolearbeidet. Lærer Sjur Wergeland skjønte at han måtte oppdatere seg på KI-fronten, siden elevene lå foran ham i løypa.  

Løsningen er laget slik at det ikke er mulig å identifisere brukeren. Det blir ikke overført IP-adresse, brukernavn, informasjonskapsler eller noe annet som kan identifisere brukeren som legger inn ledeteksten i chatboten.

Modellen lagrer heller ikke noe av det en bruker spør om eller får til svar. Dette til tross for at brukerne har logget seg inn via skolens Feide-system. Innloggingen brukes nemlig bare for at ikke andre skal bruke språkmodellen. 

Det å skape en sikker løsning for bruk av KI som verken krever penger eller persondata, åpner for at alle tilknyttet Kristiansandskolen skal få de samme forutsetningene til å lære om og med KI. 

– Kommunen følger Utdanningsdirektoratets råd om KI. Vi gjør en trygg løsning tilgjengelig, slik at elever og lærere sammen kan utforske ulike sider ved generativ KI. Vi må sammen skape kunnskapen om hva KI ikke kan brukes til, hva den kan brukes til og på hvilke måter vi skal bruke KI, sier rådgiver Ole Wongraven i oppvekstdirektørens stab.  
 
Mer om KI i skolene i Kristiansand

Spennende og lærerikt 

Havlimyra skole er en av skolene der elever og lærere er i gang med å bruke KI-løsningen. 15-åringene på 10. trinn syns det både er spennende og lærerikt å bruke KI-verktøyet. 

– Det er gøy, og en lett måte å arbeide på. Jeg bruker det mest til å spørre KI om hva jeg kan skrive inn i en tekst. Det blir litt som å spørre en lærer om hva jeg bør skrive om og ha med i en tekst, sier Olav Løvdal.  

– Jeg bruker KI mest i norsk, samfunnsfag og naturfag. I norsk bruker jeg KI til å legge inn innhold for å få bedre struktur og setningsbygning, sier Hanna Småbrekke. 

– Det er veldig greit å bruke. Ikke alle liker å rekke opp hånda. KI kan også brukes i stedet for Google, fordi det gir mer utdypende svar. Vi får ikke like mye ut av Google, mener Ina Reitan. 

– Ikke god på tekst 

– KI kan skrive tekst, men teksten blir ikke bra. Den vil helst ikke at vi spør om å lage en tekst, men heller legge inn en tekst for å få en bedre forklaring. Men du kan få den til å oppsummere tekster, og det er nyttig. Du kan også få den til å skrive riktig uten skrivefeil, forklarer Haakon Løvåsen.   

– Den er veldig god på å lage disposisjoner. Hvis jeg for eksempel spør om hva jeg bør jeg ha med i en tekst om 2. verdenskrig, gir den en god disposisjon. Den kan også brukes til å stille spørsmål og gi nye tilbakemeldinger på svarene. Det blir litt som en lærer som alltid er der, sier Frida Dahle. 

Lærer å være kritisk 

Elevene er veldig bevisst på at KI-løsningen ikke fungerer som en automat som serverer fiks ferdig løsninger og svar på alle spørsmål og bestillinger de legger inn. Derfor er de opptatt av å være kritiske både når de vurderer innhold og hvordan setningene er bygget opp. Mye av læringen ligger i å finne ut hvordan de skal stille de riktige spørsmålene eller gi maskinen de riktige oppdragene.  

– Det er viktig å være kritisk til det den skriver, og lære oss hvordan vi kan bruke KI for å heve nivået. Vi elevene har ofte bedre refleksjon om det som skrives, enn det som foreslås av KI, sier Frida Dahle. 

Hanna Småbrekke mener KI noen ganger gir rare svar og bruker et vanskelig språk.  

– Derfor er det lurt å spørre om ting du kan litt om. Har du ikke peiling, må du bruke andre kilder. Den er ikke god på å skrive tekst, den blir ofte ikke bra. Siden den bruker vanskelige ord, det blir det også lett for læreren å se om noen jukser, mener Småbrekke.  

– Dette må jeg lære om 

Lærer Sjur Wergeland er en av lærerne som i dag bruker KI på skolen.  
– Jeg ante ikke hva det var. Som lærer ble jeg raskt klar over at elevene bruker KI, og bestemte meg for at dette må jeg som lærer lære noe om. Jeg har gått inn i det, og ser at det er bra til noe. Skolen skal drive med samfunnsoppdraget læring, og jeg ser at KI har potensial til nettopp å fremme - ikke hemme - læring. Jeg mener bestemt at vi i skolen må lære elevene om god og kritisk bruk av KI. Må bruke KI der det er fornuftig å bruke, men selvsagt ikke hele tiden, sier Wergeland.

 

Havlimyra2.jpg

Lærer Sjur Wergeland viser at det ligger mye informasjon om Kristiansandskolenes KI-løsning på kommunens hjemmeside.  

Han ser utfordringer knyttet både til ukritisk bruk av informasjonen KI-verktøyet gir og for mulighet til juks som en slags snarvei til “karakter-suksess”.  

Men samtidig ser han fordeler ved at elevene stadig lærer mer om hvordan verktøyet kan brukes på riktig måte.   

Bevisstgjøring  

– Jeg tror vi mennesker har kreativiteten i oss. Elevene synes det er gøy å være skapende, og gleden ligger i å skape sammen med andre. De kan få ideer og bearbeide disse, men de fleste vil lage tingene selv. Det er min opplevelse at elevene får et bevisst forhold til eget produkt. De må ha kunnskap for å stille de riktige og gode spørsmålene, sier læreren. 

Han mener det også er læring å hente ved at elevene trener på innhenting av data og sammenstilling av informasjon.  

– Ved å stille de riktige spørsmålene, får elevene de gode svarene. En annen gevinst er at de får mye bevisstgjøring om hva de kan spørre KI om, og samtidig reflektere over egen tekst og forenkle denne. Hjelp til selvhjelp er bra. Vi jobber hele tida for at elevene skal bli gode til å lære selv, og der kan KI være nyttig, sier Sjur Wergeland.