Tirsdag: Skolene er stengt onsdag

Snøfallet: De kommunale skolene i Kristiansand og kulturskolen holdes stengt onsdag 3. januar. Les også om parkering, helsetjenester, brøyting og annen informasjon. (Publisert tirsdag 2. januar)

Oppvekstdirektør.JPG

Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad. Foto: Anne Lise Norheim. 

Oppvekstdirektøren og kommunedirektøren besluttet skolestenging tirsdag ettermiddag.

Det ble også besluttet å utsette skolestart med én dag ved Knuden – Kristiansand kulturskole.

Begrunnelsen er blant annet at det ikke er kapasitet til sikkerhetsmessig forsvarlig snørydding av rømningsveier og adkomster.

I tillegg er det utfordringer med trafikksikkerhet i og rundt skoler og langs gang- og sykkelveier.  

Rektor på den enkelte skole vil vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å ha noen form for digital undervisning onsdag. Det vil også bli gitt informasjon fra den enkelt skole. Foreldrene bes følge med på meldinger fra skolen. 

Det vil bli gitt et dagtilbud på SFO for barn fra 1. til 4. trinn onsdag for de som har behov for det.  De som mener de har behov for SFO-tilbudet, bes ta kontakt med sin skole/SFO.  
 Ressurser til snørydding prioriteres nå slik at barnehager kan holde åpent, slik at de negative konsekvensene for samfunnet og kritisk nøkkelpersonell blir minst mulig. 

Kontaktperson for media om skolestengningen:  

Kristin Eidet Robstad
Oppvekstdirektør
97 53 72 54  

Utvider gratis parkering  

Vi har åpent for gratis parkering i kommunale parkeringshus i Kvadraturen. Dette gjelder Gyldengården, Kilden og Slottet. Dette gjelder frem til fredag morgen klokka 08.00. Det er også åpnet for parkering i Tresse.   

Vi oppfordrer alle til å bruke parkeringshusene slik at brøytebilen kommer frem.

Utvidet åpningstid på sentralbordet

Vi har utvidet åpningstiden på kommunens sentralbord til klokken 18.00 for å svare på henvendelser fra innbyggerne.   
 
Telefonnummeret til sentralbordet er 38 07 50 00.  

Idrett og kultur:  

Alle kommunens idrettsanlegg holder stengt onsdag 3. januar.   
 
Det er mye snø og svært tidkrevende arbeid å få brøytet baner og parkeringsplasser. Fotballbaner blir ryddet for snø så fort vi ser utviklingen i værvarselet. Det betyr at det kan være at banene først blir klare for bruk inn mot eller etter helga. 

Knuden – Kristiansand kulturskole utsetter skolestart til torsdag.

Helse og mestring

 Hjemmetjenestene får hjelp til å komme seg rundt, og det er kalt inn ekstra ressurser. Forsvarlige tjenester blir gitt. Det er utfordringer med å nå frem til enkelte brukere. Det vil bli noen forsinkelser, og i noen tilfeller vil hjemmetjenesten også ringe brukere og gjøre egne avtaler.   
 
Transport i kommunal regi til og fra dagsenter for eldre må dessverre avlyses også onsdag 3. januar på grunn av problemer med fremkommelighet.  
 
Dagsentrene er åpne, slik brukere som kan komme til å fra ved egen hjelp, kan benytte tilbudet.    

Brøyting 

Vi har alt av mannskap på jobb, både eget og fast innleid. I tillegg har vi leid inn noe ekstra. Vær tålmodige, det er krevende forhold og det kan derfor ta lenger tid enn vanlig.  

Vi har også hatt noen utfordringer med noe utstyr på grunn av tung snø.   

Det vil beklageligvis bli bevegelser og støy på Tangen siden snø fraktes dit for tømming.    
 
Har skader oppstått på grunn av brøyting skal dette meldes inn til "Meld fra"

Husk: 

  • Ansatte i kommunen som ikke kan reise kollektivt til jobb, skal i samråd med sin leder vurdere hjemmekontor.
  • Alle må bære refleks! Voksne kan være spesielt oppmerksomme på at barn er synlig. 

Kontakt for media:

Kontakt for media om andre spørsmpl enn skole
Ingunn Kvivik
Kommunikasjonssjef
91 38 74 11