Signerte avtale om demensvennlig samfunn

Kristiansand kommune har signert en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen og forpliktet seg til å delta i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.   

Ilse van Lingen, Hallfrid Kronheim, ordfører Mathias Bernander (H), Turid Østensen, Arild Nilsen.

Ilse van Lingen er rådgiver i Helse og mestring, Hallfrid Kronheim i Nasjonalforeningen for folkehelsen, ordfører Mathias Bernander (H), Turid Østensen og Arild Nilsen i Kristiansand demensforening. Foto: Kristiansand kommune

Det var ordfører Mathias Bernander som signerte på vegne av kommunen.

Turid Østensen signerte som leder av Kristiansand demensforening.  

Avtalen innebærer blant annet at kommunen skal tilby ansatte i offentlig og privat servicenæring gratis kurs i hvordan man kan møte personer med demens.  

Les mer om kurs i Kristiansand og avtalen her.

Stolt ordfører

Ordføreren er stolt over signeringen i dag, og har lagt ut et innlegg på sin Facebook-side der han skriver at Kristiansand har gjennom mange år gått foran for å satse på et demensvennlig samfunn.  

“Vi var tidlig ute med demensplan, og vi har satset stort på en fremtidsrettet demensomsorg, godt illustrert med det flotte tilbudet vi har på Strømmehaven.”  skriver han.

Han peker på at samfunnet fortsatt har en vei å gå når det gjelder forståelse og kompetanse rundt sykdommen.  

“I dag har vi signert en avtale som representerer et viktig skritt i retning. Et skritt i retning mot et samfunn der mennesker med demens opplever større forståelse, respekt, og støtte i alle aspekter av livet sitt.  

Ved å inngå denne avtalen gir kommunen uttrykk for sitt klare ønske om å legge til rette for at mennesker med demens kan delta fullt ut i samfunnet vårt.” 

Les hele innlegget til ordføreren på Facebook her.

Les om demensvennlig samfunn på nettsiden til Nasjonalforeningen for folkehelsen.  

Kontakt for media

Ilse van Lingen  
Rådgiver plan og strategi  
Helse og mestring  
98 21 30 18