Russen får leie amfiet gratis i år også

Gratis utleie av Odderøya amfi til russens arrangementer i april og mai har vært så vellykket at Kristiansand kommune i år innfrir russens ønske om å utvide tilbudet med én dag.

Russepresidenter og kommunerepresentanter etter at avtalen er signert

Fra venstre: Irene Kaspersen (natteravnkoordinator, Kristiansand kommune), Johanne Marie Benitez Nilsen (kriminalitetsforebyggende koordinator, Kristiansand kommune), Sarah Eikeland (russepresident Vågsbygd videregående), Emma Sophie Dalstø-Onsrud (russepresident Tangen videregående), Jesper Jørgensen (russepresident Kvadraturen videregående), Yasir Yasir Abdirashid Mohamed (KKG), Tore Løvland (arrangementskoordinator, Kristiansand kommune). Foto: Kristiansand kommune

I fjor og forfjor fikk russen disponere amfiet tre kvelder/netter. I år er tilbudet utvidet til fire: 19.–20. april, 30. april–1. mai, 10.–11. mai og 16.–17. mai.

– Russen hadde et ønske om en ekstra dag, og det har vi sagt ja til, bekrefter Tore Løvland, arrangementskoordinator i Kristiansand kommune.

– Erfaringene er gode, og tilbakemeldingene fra alle involverte parter er positive. Kommunen ønsker å legge til rette for en trygg og sikker russefeiring. Ved å leie ut amfiet disse fire dagene, gir vi også de som ikke har egen van eller buss en mulighet til å delta, presiserer Løvland.

Tar russen på alvor

– Det handler om å ta russen på alvor når de ønsker å ha en trygg feiring. Tidligere år har de bare funnet seg et sted. Det medførte mye klager til både kommunen og politiet på grunn av støy og fyll. Politiet brukte mye ressurser på å fjerne dem. Nå opplever vi at vi klarer å ramme feiringa litt bedre inn, sånn at det blir trygt for alle og gir både kommunen og politiet en arena vi kan oppsøke dem på, sier Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

Tryggere med voksne tilstede

Godt vakthold til tross – det har vært uønskede hendelser også under russearrangementene på Odderøya.

– Vi kan ikke forhindre at noen bruker narkotika eller at det kan begås overgrep, men tilbakemeldingene fra russen sjøl er at de opplever det som mye tryggere når det er mange voksne tilstede, understreker Benitez Nilsen.

Det har også vært utfordringer med at russen har tatt med seg mindreårige inn på området. Dette er det tatt tak i.

– Vaktene vil ha ekstra fokus på å sjekke bussene i år. Russen har også selv gått tydelig ut med at dette er arrangementer for russen, ikke mindreårige, påpeker den kriminalitetsforebyggende koordinatoren.

Færre anmeldelser og klager

Benitez Nilsen er optimistisk med tanke på årets russearrangementer på Odderøya. 

– Det har gått ganske bra tidligere. Politiet sier det har vært færre anmeldelser og klager fra publikum, og vi ønsker å få bukt med alle klager fra ulike steder, presiserer hun.

Faktisk har samarbeidet mellom kommunen og russen vært så vellykket at det er kommet henvendelser fra andre kommuner som ønsker å se på muligheten til å gjøre noe tilsvarende.

– Så vi gjør tydeligvis noe bra her i Kristiansand, sier Johanne Marie Benitez Nilsen.

Hun håper også årets russearrangementer på Odderøya blir av det vellykkede slaget.

– Jeg håper de har det gøy, at de får feiret endt skolegang på en trygg og god måte, og at de som har valgt å ikke være i russegruppe eller på buss får muligheten til å feire sammen med alle de andre.

Politiet positive

– Politiet ser positivt på at russen får disponere Odderøya Amfi disse fire kveldene og at det blir lagt til rette for at russen kan få en god og trygg russefeiring med voksne tilstede. Dette er et godt planlagt arrangement med gode fasiliteter og nok voksenpersoner, sier politioverbetjent Kristina Undheim Skisland i enhet for etterretning, forebygging og etterforskning ved Agder Politidistrikt.

Hun opplyser at erfaringene fra fjorårets russearrangementer på Odderøya var gode.

– Erfaringene fra i fjor var positive, og samarbeidet mellom russen, kommunen og politiet fungerte bra. Vi ser effekten av at russen får et egnet sted hvor de kan være, med et etablert vakthold. Et godt planlagt arrangement med et etablert vakthold krever også mindre fra politiet, påpeker Skisland.

Politiet vil sette av ressurser etter løpende vurderinger.

– Men erfaringen er at det har vært god kontroll på disse arrangementene, framholder politioverbetjenten.

Odderøya amfi fotografert fra lufta i 2007

Også i år får russen leie Odderøya amfi gratis av Kristiansand kommune. Bildet viser konsertarenaen slik det så ut der da den stod ferdig i 2007. Foto: Tomas Rolland

Betyr mye for russen

Russen selv er svært glade for å få disponere Odderøya amfi gratis de fire «nøkkelkveldene» i russetida.

– Det betyr veldig mye at vi kan møtes på et felles sted, bli kjent med nye mennesker og ha fest på et sted der kommunen tilrettelegger. Det betyr mye for vandrerussen også, som får muligheten til å være sammen med de andre, sier Yasir Abdirashid Mohamed, russepresident ved KKG (Kristiansand katedralskole Gimle).

Russen setter stor pris på at både Natteravnene, kommunen, Politiet og Røde Kors er tilstede.

– Det gjør at vi kan føle oss trygge, understreker russepresidenten.

Må stille med ti voksne

Hos russen har planleggingen av årets arrangementer pågått lenge. Nå håper de at mange foreldre/voksne melder seg som vakter. Kommunen har nemlig stilt et ultimatum om at russen stiller med ti voksenvakter på hvert arrangement. Hvis ikke blir avtalen terminert.

– Vi håper mange voksne stiller opp. Det bidrar positivt og gjør feiringen tryggere for russen, understreker Yasir Abdirashid Mohamed. Han benytter anledningen til å takke kommunen for velviljen.

– Vi gleder oss veldig, og vil takke kommunen for at de er villige til å bruke penger på oss.

Slik melder du deg til tjeneste

Hvis du kan tenke deg å være voksenvakt, kan du ta kontakt med Natteravnene på mobil 930 87 924 eller e-post: natteravn@kristiansand.kommune.no.

Du kan også gå inn på russens instagramkonto @kvaddarussen2024, hvor du finner et digitalt skjema du kan bruke. Eller du kan kontakte en av russepresidentene, så formidler de kontakt med natteravnene, som organiserer vaktholdet og gir opplæring til de som melder seg.

– Det er faktisk veldig hyggelig!

Til foreldre som synes det kan virke skummelt å stille opp som voksenvakt på russefeiring, har natteravnkoordinator Irene Kaspersen følgende oppmuntrende ord:

– Vi i Natteravnene har lang erfaring med alt som kommer med disse russefeiringene. Det viktigste er egentlig bare å være der, litt diskret i bakgrunnen. Av og til er det godt å kunne ta en liten pause, en beinstrekk og kanskje litt trøst av en edru og trygg voksenperson. Vi går aldri alene, men i grupper, så det er ingenting å være redd for. Det er faktisk veldig hyggelig! Glade og feststemte ungdom som viser tydelig at de setter pris på at vi er der, gir oss en følelse av å gjøre noe nyttig. Det er flott å vite at vi bidrar til at russekullet får en trygg feiring.

Foreldrevaktene møter opp ved idrettsplassen klokka 20.00, og vakta varer til 02.00. Vaktene får anledning til å parkere gratis inne på området.

Dette er hovedinnholdet i avtalen:

  • Området stilles gratis til disposisjon for russen fra 20.00 til 02.00 følgende datoer: 19.–20. april, 30. april–1. mai, 10.–11. mai og 16.–17. mai.
  • Kommunen sørger for to profesjonelle vakter og at Røde Kors er til stede. Den ene kvelden bestiller og betaler russen selv for de profesjonelle vaktene.
  • Kommunen sørger for stemningslys, oppstilling av toalettvogn og utsetting og tømming av store søppeldunker.
  • Kommunen har gjort avtale med Pizzabakeren, som vil stille med sin salgsvogn.
  • Russen sørger for ti foreldre/ansvarlige voksne hver kveld/natt. Dette er en forutsetning for avtalen. Hvis russen ikke klarer dette, termineres kontrakten umiddelbart.
  • Russen sørger for rydding etter endt arrangement.
  • Russen må utbedre eventuelle skader på anlegget etter kommunens anvisning, eventuelt betale for at kommunen utbedrer skadene.

Se avtalen her