Redusert vanntrykk nord for Strai-bruene (Rv 9)

En krevende omkobling på hovedvannledningen ved Strai-bruene (Rv 9) fører til at abonnenter i områdene Augland, Øvre Strai, Mosby, Høie og Høietun vil ha redusert vanntrykk fra mandag kveld til tirsdag kveld.

Hovedvannledningen stenges fra klokka 22 mandag 8. januar. Planen er at full vannforsyning skal være tilbake klokka 18 tirsdag 9. januar.

Hjelp oss!

Kapasiteten i våre vannmagasiner på Høie er svært begrenset. Derfor trenger vi hjelp av alle innbyggerne i det berørte området til å begrense bruken av vann i perioden da hovedvannledningen er stengt.

Entreprenør og Kristiansand kommune kommer til å jobbe på spreng for å få utført jobben så kjapt som mulig, samtidig bes alle berørte innbyggere om å spare på vannet.

Klarer vi denne jobben sammen, slik at vi unngår å gå tomme for rent drikkevann?

Vær forberedt – fyll vannkanner!

Alle innbyggere og abonnenter i områdene Augland, Øvre Strai, Mosby, Høie og Høietun oppfordres til å sjekke egenberedskapsutstyret sitt og fylle private vannkanner/vanndunker i løpet av helga som kommer.

Videre anbefaler vi å planlegge for minimalt vannforbruk tirsdag. Ta gjerne dusjen og klesvasken i god tid før vi må stenge vannet mandag kveld klokka 22.

Hva skjer hvis…

Hvis hovedvannledningen ikke er tilbake i drift tirsdag kveld, vil vi etter hvert måtte ta i bruk krisevannverket vårt. Da vil vannet fra springen ikke være egnet til mat og drikke, men kun til toalett, klesvask og lignende.

I så tilfelle kan nødvann til mat og drikke hentes i egnede flasker og beholdere på parkeringsplassen ved Torridal skole og Setesdalsveien 443 på Mosby. Dette vil bli kunngjort på nettsida og via sms-varsel.

Sjekk gjerne kommunens nettside for oppdateringer om arbeidet. Vi sender også ut sms-varsel til berørte innbyggere.

Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune takker på forhånd for samarbeidet!

Kontaktperson i kommunen

Odd Yngvar Lian, leder for vann drift
E-post: odd.yngvar.lian@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 916 70 730

Vannrør - gammelt.jpg

På bildet ses røret som er fjernet og røret som den nye vannledningen skal kobles til. Foto: Kristiansand kommune

Forsidebildet viser den nye kummen som skal settes i drift. Foto: Kristiansand kommune

Få flere nyheter

Last ned kommunens app “Civis” for å få siste nytt fra kommunen.