Planleggingen av Agder Arena er i gang

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har startet planleggingen av en ny storstue på Gimle. Arenaen skal blant annet tilfredsstille kravene til Champions League-kamper i håndball.

Skisseforslag til hvordan fasaden på Agder Arena kan se ut

Skisseforslag til hvordan fasaden på Agder Arena kan se ut. (Skisse: Trollvegg Arkitektstudio)

Den nye arenaen er foreløpig kun på idéstadiet. Enkle skisser er produsert, men det er ikke gjort noen bindende vedtak ennå.

Arenaens mulige fotavtrykk, høyder med mer er bakt inn i forslaget til områdereguleringsplan for Gimle – idrettsanlegg og videregående skole. Planforslaget behandles i areal- og miljøutvalget 6. juni og bystyret 19. juni.

Et premiss for arbeidsdokumenter av den nye storstua har vært at den som et minimum skal inneholde både undervisningsareal til KKG og anlegg for regionale, nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer, herunder Champions League-kamper i håndball. Arenaen skal også kunne fungere som storstue for konserter, messer og annet, og være idrettens hus på alle måter (kontorlokaler m.m.).

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune arbeider nå videre på flere spor, blant annet med å avklare eierforhold og mulig driftsmodell, og det er positiv dialog med potensielle eksterne finansieringskilder.

Det vil fremover bli gitt mer grundig informasjon om hva dette betyr for både skolen og idretten. Det vil også bli arbeidet videre med ulike deler, og involvering av skolen med ansatte, elever og aktuelle i idrettsfamilien med flere vil bli ivaretatt.

Foreløpig plan er at arenaen skal ferdigstilles i 2027/28.