Kloakklekkasjen i Kongsgårdbukta er tettet

Oppdatering:  I forbindelse med anleggsarbeid på vann- og avløpsledninger i Kongsgårdbukta ble en kloakkledning gravd over og urenset kloakk pumpes ut i sjøen i Kongsgårdbukta. Kloakklekkasjen ble stoppet klokken 13.15. Da var ledningen tettet igjen og kloakken ble igjen pumpet sin naturlige vei gjennom ledningen og til renseanlegget. Reparasjonsarbeidet har gått raskt og effektivt.

Uhellet oppstod til morgenen i dag, ferdag, like ved utløpet til Prestebekken, der hvor det til vanlig er bobilcamp.

Bobilcampen er allerede stengt ned på grunn av anleggsarbeidet.

Det er kloakk fra et større område på Lund og videre nordover som nå går urenset ut i sjøen. Dette er kloakk fra et område hvor det bor ca. 16 000 personer. I normale perioder går det omtrent 3000 m3 kloakk gjennom denne ledningen hvert døgn.

Personell fra kommunen jobber på stedet for å få stoppet kloakklekkasjen.

Kontakt for media:

Torleif Jacobsen, Vann- og avløpssjef, tlf. 930 05 898

Kart som viser hvor kloakkutslippet er.

Pilen viser stedet hvor kloakkenn rener ut i sjøen.