Oppheving av ekstraordinær båndtvang

Den ekstraordinære båndtvangen, som ble innført 3. januar i år, er nå opphevet.

Med hjemmel i Lov om hundehold (LOV-2003-07-04 nr. 74) § 6 f, opphever Kristiansand kommune den ekstraordinære båndtvangen med øyeblikkelig virkning.

Båndtvangen ble innført 3. januar 2024, for å beskytte hjortevilt grunnet de ekstraordinære snøforholdene i kommunen.

Snøforholdene har nå endret seg slik at det ikke lenger er nødvendig med ekstraordinær båndtvang.

Forsidebilde: Birkenes kommune