Ny forskrift for gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg lagt ut på høring

«Forskrift for gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg» er lagt ut på høring, med høringsfrist 19. april.

Bilde av feier i ferd med å feie en pipe.

Illustrasjonsfoto: KBR

Kommunalutvalget vedtok 13. februar å sende forslaget til ny «Forskrift for gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg» ut til offentlig ettersyn.

Se forslaget her

Forslaget er utarbeidet av Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), og oversendt til alle eierkommunene for behandling og fastsettelse.

Forskriftsforslaget vil ligge ute til høring i seks uker.

Du kan sende inn dine innspill her

Dersom du heller foretrekker å sende innspill på e-post, kan du bruke denne adressen: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Husk å merke e-posten med kommunens saksnummer: 2023029188