Ingen transport til dagsentere for eldre

Været er årsak til at all transport i kommunal regi til dagsentere for eldre innstilles tirsdag. - Vi vet at tilbudet er viktig for mange, og beklager dette sterkt, sier avdelingsleder Randi L. Christensen.

Alle personene som blir berørt, vil få direkte beskjed fra sine kontakter i kommunen tirsdag morgen.

  • Værforholdene gjør blant annet at transportene er utsatt for uholdbart store forsinkelser. Bevegelser utendørs innebærer for svært mange deltakere dessuten stor risiko på grunn av store mengder snø. 
  • Sentrene er åpne, og personer som får transport av andre til og fra, kan bruke tilbudet. 
  • Brukere som ikke kan være uten et tilbud, kan avtale hvordan deres behov kan dekkes når kommunen tar kontakt tirsdag morgen.  

Det er altså ikke driften av dagsentrene som er innstilt. Det er transporten.  

- Beslutningen om å innstille transporten gjelder for tirsdag. Informasjon om tilbudet ut over uka kommer fortløpende, sier Christensen.  

Tilbudet ved dagsentre for habilitering berøres ikke på samme måte. Dersom enkeltbrukere ved dagsentre for habilitering får en endring i sitt tilbud, vil det bli tatt direkte kontakt i hvert tilfelle.  

Kontakt for media 

Børge Røssaak Nilsen 
Kommunikasjonsrådgiver 
91 35 36 90