Midlertidig bibliotektilbud på Rona

Prosessen er i gang, og du kan følge med underveis.

Bildekreditering: Sergey Nivens, Jørn Grønlund, Oda Hveem

Ordet demo kan ha mange betydninger: et demokrati eller folkestyre; en demonstrasjon eller massemønstring; og en skisse, for eksempel en musikkdemo av en sang som skal videreutvikles.

Demo Rona skal bli ditt bibliotek, ditt kultursenter, din møteplass. Utviklingen av tilbud og tjenester skal derfor skje i samarbeid med en engasjert lokalbefolkning. Å teste, prøve og feile; å se utfordringer og løsninger; hva vil vi, hvordan kan vi få det til? Erfaringene skal også danne et grunnlag for et permanent tilbud på sikt.

Tirsdag, 16. april inviterer vi lag og foreninger, men også dere innbyggere i lokalsamfunnet til et åpent innspillmøte. 

Her finner du mer informasjon om samlingen og påmelding.

Er du spent på å høre mer om prosjektet og følge utviklingen? Kristiansand folkebibliotek har opprettet en egen nettside der du alltid finner den nyeste informasjonen om framgangen i prosjektet, og om aktiviteter knyttet til Demo Rona:

Demo Rona