Mer tilsyn med byggeprosjekter

I den nye tilsynsstrategien etter plan og bygningsloven varsler kommunen mer tilsyn, spesielt med større byggeprosjekter. Nå skal prosjektene følges fra start til mål gjennom såkalte milepælstilsyn.

Tilsynsleder Svend Åge Strisland foran Kvartal 14

Avdelingsleder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging Svend-Åge Strisland foran Kvartal 14 (Skippergata 21), ett av byggeprosjektene tilsynsenheten følger gjennom milepælstilsyn. (Foto: Kristiansand kommune)

– Milepælstilsyn betyr at vi følger byggesaken gjennom hele byggeprosessen, fra søknaden kommer inn og helt fram til ferdigattesten er innvilget, forklarer Svend-Åge Strisland, avdelingsleder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Kristiansand kommune.

29. mai legges forslaget til ny tilsynsstrategi fram for bystyret. Her foreslås det å dreie ressursbruken mot tettere oppfølging av større byggeprosjekter.

Hensikten er todelt; 1. sjekke at foretaket/byggfirmaet har kvalifikasjonene og kompetansen i orden, og 2. forebygge feil og mangler, slik at at tilsynsavdelingen slipper å følge opp i etterkant.

Samtidig er det et viktig grep for å unngå arbeidslivskriminalitet.

Useriøse bedrifter

– Det finnes endel useriøse bedrifter som påtar seg ansvar i byggesaker, og dette er det viktig å følge opp, slik at vi vet at det er de rette bedriftene med den rette kompetansen som bygger, at de for eksempel ikke benytter seg av mannskaper som ikke skulle vært på en byggeplass, påpeker Strisland.

Punkt 2 kan spare byggfirmaene for både tid og penger.

– Det kan bidra til at bygget blir ferdig til planlagt tid, samtidig som de slipper en kostbar rettingsprosess, påpeker tilsynslederen og viser til at byggefeil koster byggebransjen nærmere 20 milliarder årlig, samtidig som rettingsprosesser er veldig tidkrevende når et bygg først er ferdig bygd.

Syv milepæler

Det er valgt ut syv milepæler i en byggeprosess hvor man anser at tilsyn vil ha stor effekt:

• Ved søknad om tillatelse/søknadsprosess
• Ved søknad om igangsettingstillatelse
• Tilsyn med at foretakene registrerer og lukker avvik
• Tilsyn med plassering av byggverk, både i marka og i høyde
• Tilsyn med branntetting/brannsikring
• Tilsyn med tett tak eller ferdig fasade
• Ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Valget av milepæler er basert på rapporter om byggskader, områder hvor det oftest er avvik. Ved å følge opp disse er det store summer å spare.

Seks ansatte

Da han startet i jobben for fire år siden var Svend-Åge Strisland enslig svale i tilsynsavdelingen i Kristiansand kommune. Han måtte da konsentrere seg om å ta tak i oppsamlede ulovlighetssaker. Nå teller avdelingen seks ansatte som jobber fulltid med tilsyn. Det gir helt andre muligheter.

– Nå er vi nok folk til at vi kan gå igang med det vi har planlagt lenge; følge saker fra start til mål og være til stede på byggeplassen. Det har vi ikke hatt mulighet til tidligere, men nå er vi godt nok skodd for det, også kompetansemessig, framholder tilsynslederen.

At kommunens tilsynsmedarbeidere er synlig til stede på byggeplassen og følger med, tror han vil bidra til at byggfirmaene skjerper seg og gjør en bedre jobb.

Er igang

Avdelingen har allerede begynt med milepælstilsyn og har 11-12 saker gående for øyeblikket, blant dem Kvartal 14 (Skippergata 21), Vitensenteret, Studentsamskipnadens nye leilighetsbygg på Lund Torv og flere boligbygg på Tangen. Det er imidlertid fortsatt nok av ulovlighetssaker å ta tak i.

– Vi har cirka 250 ulovlighetssaker til fordeling nå, fordelt på de seks ansatte, så vi er ikke arbeidsledige, smiler Svend-Åge Strisland. Han kan fortelle at det kommer inn alt fra én til ti saker i uka.

Omprioritering

Som en konsekvens av at det brukes mer ressurser på milepælstilsyn, vil mindre saker bli nedprioritert.

– Det er mindre tiltak som ikke er alvorlige, og som kanskje bare er en nabokonflikt av privatrettslig karakter. Der skal ikke vi blande oss inn. Men vi kommer fortsatt til å følge opp saker som gjelder liv og helse, og ulovlig bygging i strandsonen. Dette vil bli prioritert, understreker tilsynslederen.

Han minner om at mange uenigheter mellom naboer kan løses ved å snakke sammen istedet for å melde saken inn til kommunen.

– Det er helt greit å ringe på hos naboen og spørre hva som skjer, hva som skal bli satt opp. Når det blir høyere terskel for at kommunen tar tak i disse sakene, blir det enda viktigere med dialog mellom naboer, påpeker Strisland.

Behandles i Bystyret

Den gjeldende strategien for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven ble godkjent for fire år i 2020, og er blitt rullert hvert år siden.

Den nye strategien har allerede vært igjennom areal- og miljøutvalget. 29. mai skal den behandles og endelig vedtas av bystyret.

Så er det areal- og miljøutvalget som behandler den årlige rulleringen fram til ny strategi vedtas senest i 2028.

Strategi for tilsynsvirksomhet etter plan- og bygningsloven 2024-2028 

Saksframlegg