Lanserer rapporten «Strukturell rasisme i Kristiansand kommune»

Rapporten tar for seg innvandreres erfaringer med rasisme og diskriminering, og lanseres på UiA på Demokratiuka i morgen.

Skjermdump av rapporten.

Rapporten "Strukturell rasisme i Kristiansand kommune" lanseres i morgen. Illustrasjon: skjermdump av rapporten.

Bystyret i Kristiansand kommune vedtok i 2021 å bevilge midler til et forskningsprosjekt om innbyggernes erfaringer med rasisme og diskriminering. Nå er rapporten fra prosjektet klar.

Rapporten «Strukturell rasisme i Kristiansand kommune» retter særlig fokus mot hvordan ungdommer med minoritetsbakgrunn erfarer rasisme både i skolehverdagen og i overgangen til arbeidslivet.

Gjennom en metodisk tilnærming som kombinerer kartlegging av eksisterende tiltak, kvalitative intervjuer og spørreundersøkelser, fokuserer rapporten på å avdekke de strukturelle barrierene og utfordringer disse ungdommene står overfor, samt å identifisere tiltak for å redusere forekomsten av strukturell rasisme.

Målet med rapporten er å bidra til en dypere forståelse av rasisme i skole og overgang til yrkesliv i Kristiansand, og å identifisere veier for å møte og motarbeide strukturell rasisme.

Rapporten er forfattet av førsteamanuensis Irene Trysnes, førstelektor Katja H-W Skjølberg, lektor Lajin Murad, lektor Katrine Nguyen, lektor Henrik Jørgenrud og førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes.

Rapporten fra prosjektet skal lanseres på Demokratiuka i morgen tirsdag 7. mai kl 15.30 – 18.00.

Les mer om arrangementet i lenken under:

Demokratiuka: Lansering av forskningsrapporten Strukturell rasisme i Kristiansand kommune - UiA (ekstern lenke)

Rapport «Strukturell rasisme i Kristiansand kommune» (lenke til pdf)