Kristiansand er med på Agders satsing i Brussel

Foreningen Agder Europakontor etableres nå av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Grimstad kommune og Universitetet i Agder. Målet er å øke gjennomslaget på store EU-prosjekter.

Europakontoret.jpg

De ser mot Europa når de nå stifter Agder Europakontor. Fra venstre: Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen, ordfører Mathias Bernander i Kristiansand kommune, ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune, fylkesordfører i Agder fylkeskommune, Arne Thomassen og Grimstad-ordfører Beate Skretting. Foto: Universitetet i Agder

Med blikket rettet utover

– Kristiansand har alltid hatt blikket rettet utover egne landegrenser, understreker ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander. Han legger til: – Jeg er veldig glad for at Agder Europakontor nå er på plass: Det er en av våre viktigste satsinger på det internasjonale arbeidet. Vi har store forventinger til at kontoret kommer til å bidra godt i arbeidet med å gjøre Kristiansand og landsdelen tydelig til stede i Brussel og i god posisjon til å hente hjem EU-midler til viktige prosjekter som kommer våre innbyggere til gode.

Mathias Bernander_alvorlig.JPG

Mathias Bernander

Vil ta posisjon  

– UiA deltar som et ledd i en langsiktig vedtatt strategi for å styrke vårt gjennomslag i de store EU-fondene og posisjonere Agder som en foretrukken forsknings- og innovasjonspartner, sier Ann Camilla Krogh, forsknings- og innovasjonsdirektør på UiA og leder av interimstyret.

Kontoret blir også et viktig verktøy for å realisere Kristiansand kommunes internasjonale strategi.

Målet

Målet for Agder Europakontor er å utnytte mulighetene i europeisk samarbeid og finansieringsordninger. Medlemskap i foreningen er åpent for alle organisasjoner i næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor og sivilsamfunnet, som ønsker å bidra til målet.

– Vi forventer at nye Agder Europakontor hjelper oss med å hente flere Euro til Agder. Når foreningen blir et sterkt partnerskap av offentlige, private og akademiske medlemmer, som samler og spisser sin innsats, vil alle få mer effekt av ressursene de bidrar med, sier strategisjef Lucas Wedemeyer, som medlem i interimsstyret.

Lucas_Wedemeyer_KRT_19889.jpg

Lucas Wedemeyer (foto: Kristiansand kommune) 

Det skal ansettes en daglig leder og to medarbeidere som snart skal på plass i Brussel.  

– De vil samarbeide tett med internasjonale rådgivere i kommunene, fylkeskommunen, på universitetet og i og de store næringsklyngene. Sammen vil de danne en god rigg for å gjøre Agder mer synlig i Europa, sier Krogh.  

Laderud midlertidig daglig leder

Internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune, Øyvind Laderud fungerer som midlertidig leder for Agder Europakontor inntil ny permanent daglig leder er på plass.  

– Utlysing av daglig leder vil skje så raskt som mulig, understreker han.
– Det har vært travelt de siste ukene for å få alt klart til stiftelsen. Nå rammene på plass og arbeidet med etablering fortsetter i ny fase.  

Laderud portrett 2.jpg

Øyvind Laderud (foto: Kristiansand kommune)

Verdiskapning  

– Agder Europakontor skal bidra til verdiskaping gjennom økt uttelling i EU-prosjekter og andre europeiske finansieringsordninger. Europakontoret skal også bidra til at Agders næringsliv utvikler konkurransedyktige produkter og tjenester som fremmer det grønne skiftet, øker sysselsettingen og bedrer levekårene, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Stifterne går inn med til sammen fem millioner kroner i 2024, med Agder fylkeskommune som den største bidragsyteren. Sørlandet kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond går også inn med midler til utvikling av kontoret i årene framover.

Skal gjøre Agder mer synlig  

– Det er kommunene, Agder fylkeskommune og UiA som drar i gang prosjektet, men vi håper på at flere vil melde seg og være med på Europasatsingen. Her er det plass til offentlig sektor og til større forsknings- og utviklingsmiljøer i privat sektor, sier Krogh.        

Kontaktpersoner for media:

Fylkesordfører Arne Thomassen: arne.thomassen@politiker.agderfk.no 913 43 905,

Leder interimstyret og forsknings- og innovasjonsdirektør på UiA: Ann Camilla Krogh, anncs@uia.no, 970 78 592,

Prosjektleder Øyvind Laderud, oyvind.laderud@kristiansand.kommune.no, 476 48 492