Kristiansand kommunes utfordringsbilde

Vi blir flere eldre, ulikhetene øker, klima-, natur- og miljøutfordringene vokser, det samme gjør behovet for kompetent arbeidskraft. Dette er noen av Kristiansand kommunes utfordringer fram mot 2050.

Visste du at

  • Antall innbyggere i Kristiansand forventes å øke med mer enn 20.000 fram mot 2050?
  • Kristiansandere kaster mer avfall enn landsgjennomsnittet?
  • Kristiansand har en vei å gå, skal kommunen nå målet om 80 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030?

Mer om kommunens framtidige utfordringer kan du lese i denne artikkelen på Bærekraftig Kristiansand:

Utfordringsbildet for Kristiansand kommune

Artikkelen bygger på kommunens eget kunnskapsgrunnlag som oppdateres årlig. 

Kunnskapsgrunnlaget finner du her

Bilde av tredje stampe i Baneheia.
Kristiansand kommune har mange og tildels store utfordringer, men det finnes lyspunkter. Kristiansanderne har for eksempel bedre tilgang på friluftsarealer enn landsgjennomsnittet. Et bynært og populært eksempel er 3. stampe i Baneheia. Foto: Lars Verket