Kristiansand blir TryggEst-kommune

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Kristiansand starter nå, og du kan melde deg på fagdagen.

Vold og overgrep rammer mange, men de rammer oftere de mest sårbare, som personer med nedsatt funksjonsevne, psykiske vansker, personer med demens og med rusproblemer.

For å forebygge og avdekke vold og overgrep, kreves en systematisk og helhetlig tilnærming. Det kan TryggEst bidra til.

Modellen inneholder forslag til hvordan en kommune kan organisere dette arbeidet. Det er blant annet utviklet et e-læringskurs og et verktøy for risikovurdering som alle TryggEst-kommuner kan ta i bruk.

Du kan lese mer om TryggEst her: TryggEst – vern for risikoutsatte voksne

Kristiansand kommune markerer oppstarten av TryggEst med en fagdag der du vil lære om vold og overgrep.

Fagdagen finner sted 25. april i KRS Live i Elvegata 11.

Påmelding

Program

Fagdagen er gratis.