Krana på Silokaia er på plass igjen

Den siste av de opprinnelig fem kranene som sørget for at gods ble lastet og losset på Silokaia i Kristiansand, er restaurert. Onsdag ble den heist på plass foran Kunstsilo.

Kranhytta er heist på plass

Den 29 tonn tunge kranhytta er heist på plass. Nå skal det bare litt finjustering til, så sitter den akkurat der den skal. Foto: Kristiansand kommune

– Kristiansand er en havneby, og det å ha en av de eldste og fineste kranene stående igjen på kaia, det tenker jeg er veldig viktig, sier Jorunn Monrad, byantikvar i Kristiansand kommune.

Onsdag er hun på plass på Silokaia for å følge med på siste etappe av en lang prosess for å få den 85 år gamle krana restaurert til fordums prakt og plassert der den hører hjemme.

– Det har vært en lang jobb, det har tatt mye tid, og det har vært mange problemer å løse, så det er veldig flott at den er blitt så fin, og veldig gøy at den er akkurat sånn som den var i 1942. Siloen er et industribygg og et havneobjekt. Selv om den nå blir brukt til kunst i stedet for til korn, har den sin historie i behold, og da trenger den en kran, fastslår byantikvaren.

Hun har besøkt den nederlandske havnebyen Rotterdam, hvor minst 15 kraner er bevart som kulturminner. Da bør Kristiansand kunne koste på seg én, mener hun.

Kranhytta heises på plass

Tre mann står på bakken og holder kranhytta i posisjon med stropper og vaiere, mens to mann står klare i hver sin lift for å finjustere kranhytta nøyaktig på plass. Foto: Kristiansand kommune

Lokale bedrifter

Krana ble bygd av det norske firmaet Wisbech AS (etablert i 1891) i 1939 og satt opp i 1942 på oppdrag fra okkupasjonsmaktene. Den er idag eid av Kristiansand kommune. I 2015 ble krana regulert til bevaring da resten av området ble regulert.

I 2019 ble den gamle kjempen demontert i forbindelse med arbeidet på Kunstsilo. Arbeidet med å sette den istand ble igangsatt i 2021. Det er KIS Sør AS (Kran- og industriservice) som har stått for restaurereringsjobben, i samarbeid med Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og Nymo-verftet i Eydehavn.

– Et uvanlig oppdrag, men vi synes jo det er veldig gøy med kran, da, og dette blir jo et landemerke, så vi hadde veldig lyst til å gjøre jobben, sier Ole Emil Solberg, avdelingsleder i KIS Sør AS, mellom slagene med heising og montering av krandelene.

Kranhytta på lekteren før den blir heist på land

Den 85 år gamle kranhytta er restaurert etter alle kunstens regler, slik at den ser ut temmelig nøyaktig slik den så ut da krana ble bygd i 1939. Foto: Kristiansand kommune

– Prikken over i’en

Etter demonteringen ble krandelene transportert med lekter til Nymos verft i Eydehavn, hvor portalen (fundamentet kranhytta står på), bommen og kranhytta er blitt sandblåst og malt. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har rekonstruert kranhytta til slik den var i 1942.

– For meg er dette prikken over i’en. Krana var en viktig del av produksjonslinjen her, og er en viktig del av historien på Silokaia. Og ikke minst er den veldig vakker med dette trearbeidet på hytta, som er gjort etter alle kunstens regler. Det er ei veldig fin kran som er nagla, ikke sveist, så det er et håndverk som også er historisk, påpeker Ole Emil Solberg, og deler en aldri så liten kuriositet:
– Bestefaren til en av våre teknikere kjørte denne krana, så for oss er dette gøy på flere vis.

Byantikvar Jorunn Monrad med Eskil Solheim og Ole Emil Solberg fra KIS Sør AS

Fornøyd trekløver: Byantikvar Jorunn Monrad flankert av Eskil Solheim (til venstre) og Ole Emil Solberg, henholdsvis prosjektleder og avdelingsleder i KIS Sør AS. Foto: Kristiansand kommune

Store dimensjoner

Etter ankomst med lekter fra Bredalsholmen onsdag formiddag, ble krandelene i tur og orden heist over på Silokaia og montert. Det er store dimensjoner vi snakker om. Den ni meter høye portalen veier 24 tonn, kranhytta 29 tonn og bommen mellom fem og seks tonn. Ferdig montert vil krana rage 23 meter over bakken.

KIS Sør AS håper å være ferdige med hoveddelen av monteringsjobben i løpet av uka. Deretter skal det blant annet legges strøm til krana. Det skal nemlig være mulig å svinge bommen ut over kaikanten.

– Min far kjørte ei slik kran på andre sida av fjorden her. Jeg får nok ikke kjørt annet enn svingen på denne krana, men det skal jeg prøve, lover Ole Emil Solberg.

Restaureringen er finansiert av Kristiansand kommune med støtte fra Kunstsilo, Agder fylkeskommune og Stiftelsen UNI.

Kranhytta, slik den ser ut innvendig, ferdig restaurert

Kranhytta er også restaurert innvendig. Foto: Kristiansand kommune

Flere bilder fra monteringen av krana:

Bildegalleri 1-1 Krandelene på lekteren.jpgBildegalleri 2-2- Portalen heises på land.jpgBildegalleri 3-3 Portalen heises på land.jpgBildegalleri 4-4 Portalen monteres.jpgBildegalleri 5-5 Portalen på plass.jpgBildegalleri 6-6 Bommen gjøres klar.jpgBildegalleri 7-7 Bommen heises på land.jpgBildegalleri 8-8 Bommen heises på land.jpgBildegalleri 9-9 Kranhytta gjøres klar.jpgBildegalleri 10-10 Kranhytta gjøres klar.jpgBildegalleri 11-11 Kranhytta heises på land.jpgBildegalleri 12-12 Kranhytta heises på land.jpgBildegalleri 13-13 Kranhytta heises på land.jpgBildegalleri 14-14 Kranhytta heises på plass.jpgBildegalleri 15-15 Jorunn Monrad og arbeidslag.jpg

Alle foto: Kristiansand kommune