Kontrakten for Lauvåsen ungdomsskole er signert

Torsdag ble kontrakten for bygging av Lauvåsen ungdomsskole signert i Rådhuskvartalet. Byggestart blir våren 2025, mens skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2027.

Eiendomssjef Hans-Christian Gram signerer kontrakten.

Eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune signerer kontrakten, mens daglig leder Anders Larsen (t.h.) i Backe Sør AS og prosjektsjef Erik Sandsmark i Kristiansand kommune venter på tur. (Foto: Kristiansand kommune)

– Vi synes konkurransen var spennende, vi liker miljøaspektet, og vi er glade for at det er et samspillsprosjekt, slik at vi kan få til en god prosess som kan løfte prosjektet, sier Anders Larsen.

Han er daglig leder i Backe Sør AS, som vant anbudet på byggeprosjektet som omfatter ny ungdomsskole for 385 elever, flerbrukshall og idrettsbane utformet som fotballbane. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 452 millioner kroner.

God erfaring med samspillsmodellen

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med Lauvåsen-prosjektet sammen med Backe Sør AS og har store forhåpninger til at samspillsfasen kan utvikle prosjektet til å bli enda bedre enn det allerede er, kvitterer Harald Kimestad, prosjektansvarlig for prosjektteamet i Kristiansand kommune.

Han legger til at Kristiansand kommune har god erfaring med samspillsmodellen, fra både Søgne skole- og idrettssenter, som ble avsluttet i 2023, og Wilds Minne skole- og flerbrukshall, som ble ferdigstilt i år.

Arkitektens illustrasjonsbilde av Lauvåsen ungdomsskole

Det er Henning Larsen Architects som har tegnet den nye ungdomsskolen på Lauvåsen. Vinnerbidraget deres i arkitektkonkurransen, som ble avholdt i oktober 2023, heter «Lysningen». (Illustrasjonsbilde: Henning Larsen Architects AS)


Opsjon på bygging

Kontrakten som ble signert torsdag gjelder for samspillsfasen som strekker seg over det neste snaue året. Så har den valgte totalentreprenøren opsjon på gjennomføringsfasen, det vil si selve byggingen.

Bakgrunnen for utbyggingen er en gjennomgang av skolestrukturen i Hånes-området som ble gjort i forbindelse med kommunens økonomiplan for 2020–2023, og en utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånes byområde i 2021. Her var konklusjonen at beste løsning ville være å samle ungdomstrinnet på nybygd ungdomsskole på Lauvåsen.

BREEAM-NOR-sertifisert

Byggeprosjektet skal være BREEAM*-NOR-sertifisert. BREEAM-NOR er et miljøsertifiseringssystem for bygg som måler byggets bærekraftskvaliteter, med brukerens helse og trivsel i sentrum. Sertifikatene utstedes i klassene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Lauvåsen-prosjektet er i klasse Excellent, altså nest høyeste nivå.

– Miljøkravene vi har satt i prosjektet er høyere enn hva som er fastsatt i kommunens klima- og miljøstrategi, og med BREEAM-sertifisering i klasse Excellent viser kommunen at miljø- og bærekraft har svært høy prioritet, påpeker Harald Kimestad.

* Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Bilde av lauvskog på Lauvåsen.

BREEAM-sertifisering innebærer at byggeprosjektet må tilfredsstille gitte krav til blant annet energi, transport, materialer, avfall, landbruk og økologi, og forurensing. Ett av kravene til utbyggingen på Lauvåsen er å ta vare på mest mulig myr og lauvskog, som binder Co2. (Foto: Kristiansand kommune)