Kongsgård bobilparkering åpner 1. juni

Bobilparkeringen i Ægirs vei 12 på Lund har vært midlertidig stengt i forbindelse med gravearbeid for å skifte ut gamle vann- og avløpsrør. 1. juni åpner storparten av parkeringsplassen igjen.

Arbeidet med å skifte ut de gamle rørene skulle vært ferdig til påske, men på grunn av en kloakklekkasje har det tatt lenger tid enn forutsatt.

I mai skal pumpestasjonen som står midt på bobilparkeringen bygges om, og det skal settes ned nye kummer for å håndtere overvann og dermed få bukt med oversvømmelsesproblemene på Lund. Bobilparkeringen vil derfor være stengt hele mai.

Når den åpner 1. juni, vil 31 av bobilparkeringen totalt 41 plasser være tilgjengelige for bobilturister. Da vil det være anleggsarbeid på den resterende delen. Dette vil medføre noe støy på dagtid, og det vil derfor være halv parkeringsavgift i juni.

Fra 1. juli åpnes hele plassen for bobiler. Fra august-september skal det graves videre fra sørvestre hjørnet av parkeringen. Dette vil medføre noe støy på dagtid.

Grillplassen i sørøstre enden av parkeringsplassen vil være tilgjengelig hele perioden.

Dronefoto av Kongsgård bobilcamp

Feltet markert med gult viser området som åpnes for bobiler fra 1. juni.

Dronefoto av Kongsgård bobilcamp

Feltet markert med gult viser området som vil være åpent for bobiler fra 1. juli.

Les mer om Kongsgård bobilparkering