Klart for forhandlinger om byvekstavtale

Kristiansandsregionen er klare til å forhandle om en Byvekstavtale med staten. Fredag inviterte Samferdselsdepartementet til markering av forhandlingsstart.

Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Mathias Bernanderpg

Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Mathias Bernander. Foto: Camilla Hovstø, Agder fylkeskommune

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander og fylkesordfører Arne Thomassen er positive til invitasjonen, men understreker at de vil avvente resultatet av forhandlingene før de eventuelt kan anbefale en framforhandlet avtale.

Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtaler er Statens viktigste verktøy for å nå dette målet, også kalt nullvekstmålet.

Les hele saken på Agder fylkeskommunes nettsider

Kontaktpersoner

Fylkesordfører Arne Thomassen, telefon 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander, ordforer@kristiansand.kommune.no

Prosjektleder Hans Munksgaard, telefon 958 56 822, hans.munksgaard@agderfk.no


Forsidebildet viser de som var til stede i Oslo fredag. Fra venstre: Solveig Paule (Jernbanedirektoratet), Hans Munksgaard (Agder fylkeskommune), Morten Rannem (Statens vegvesen, Sigrun Prestbakmo (Kommunal og distriktsdepartementet), opposisjonsleder Gro Bråten og fylkesvaraordfører Jorunn Gleditch Lossius (begge Agder fylkeskommune), Ove Myrvåg (Statens vegvesen), Tom Kalsås (samferdselsdepartementet), ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen og opposisjonsleder i Kristiansand Kenneth Mørk (Kristiansand kommune).

Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet