Internasjonal byutviklingsekspert til Kristiansand

I september kommer Charles Landry til Kristiansand for å holde foredrag om hvordan kunst, kultur og kreativitet kan brukes til å utvikle Kristiansand og Lagmannsholmen.

– Kristiansand er i stadig utvikling. Flere sentrale områder står for tur på tegnebordet og skal transformeres til urbane nabolag. De skal bli morgendagens svar på attraktiv, innovativ og bærekraftig by- og stedsutvikling. Det skaper store forventninger og engasjement, og det med rette, sier planrådgiver Christina Rasmussen og kulturrådgiver Angjerd Munksgaard entusiastisk.

Sagt på en annen måte: Hvordan lykkes med utviklingen av områder som Lagmannsholmen, CB-tomta, men også videre utvikling på Marviksletta og andre steder i kommunen?

Internasjonal kapasitet

For å hjelpe oss til å tenke kreativt har kommunen invitert Charles Landry, en internasjonal kapasitet innen byutvikling, til Kristiansand. Med erfaring fra mer enn 60 land, og som skaper av konseptene The Creative City, The Intercultural City og Creative Bureaucracy, peker han på hvordan kunst, kultur og kreativitet kan brukes til omstilling og utvikling av byer.

«Verden har en sjelden mulighet for å endre systemer og tankesett. Vi mener at den kulturelle og kreative sektoren kan være katalysatorer for å tenke fremtiden, og iverksette den», sier Charles Landry.

– I en tid med tydelige utfordringer må vi tørre å være kreative og tenke innovativt for å lykkes med morgendagens prosjekter og stedsutvikling, kommenterer Christina Rasmussen.

Gratis kveldsforedrag

Torsdag 5. september kommer Landry til Kristiansand for å holde foredrag i Krutthuset på Lagmannsholmen. Foredraget med arbeidstittelen «Maximising the potential of the creative city in Kristiansand: from Bilbao to Lagmannsholmen”, starter klokka 18.00.

– Sett av datoen i kalenderen, og bli med på en spennende kveld. Med erfaringer fra prosjekter over hele verden, vil Charles Landry gi oss et annerledes perspektiv på utvikling av Kristiansand, og potensialene for Lagmannsholmen, reklamerer byutviklingsdirektør Ragnar Evensen.

Foredraget vil være gratis for publikum, men du må melde deg på. Mer informasjon om program og påmelding kommer i august.

Arrangementet er et samarbeid med Grønn by // Grønne bygg.

Mer om Charles Landry

Charles-Landry

Charles Landry er en internasjonal autoritet på bruk av fantasi og kreativitet i urban endring. I september kommer han til Kristiansand for å snakke om hvordan kunst og kultur kan brukes til å utvikle Kristiansand. (Foto: Charles Landry)