Hvorfor bor du der du bor?

Når Kristiansand kommune skal meisle ut en ny boligpolitikk, trenger de din hjelp. i Begynnelsen av juni sender kommunen ut en ny boligundersøkelse.

Dronefoto over Lauvåsen boligområde med Kay Christian Jørgensen innfelt

Kristiansand er allerede blant de beste bokommunene i landet, men ønsker å bli enda bedre. Det kan boligundersøkelsen bidra til. Bildet viser utbyggingen av Lauvåsen (Foto: Trond Even Tønnesen). Innfelt: Utbyggingsrådgiver Kay Christian Jørgensen (Foto: Kristiansand kommune)

Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i gamle Kristiansand kommune i 2018. Den ble fulgt opp med en undersøkelse i Søgne og Songdalen etter kommunesammenslåingen i 2020.

Nå er en ny kommuneplan vedtatt, og det er behov for oppdatert kunnskap om innbyggernes ønsker og behov for ulike boligtyper i ulike områder av kommunen og funksjoner knyttet til boligene og boligområdene.

Hva er viktig for deg?

– Vi ønsker å kartlegge folks boligpreferanser, det vil si hva som er viktig for folk når de velger hvor de vil bo, om de trives godt der de bor, eller om de har tanker om å flytte, forteller Kay Christian Jørgensen, boligrådgiver i utbyggingsstaben i Kristiansand kommune.

– Dette er med på å danne grunnlaget for kommunens utbyggingspolitikk og hvordan vi kan tilrettelegge for boliger for alle grupper innbyggere i storkommunen vår, legger han til.

Sms-varsel 3. juni

3. juni vil det gå ut et sms-varsel til et utvalg beboere over 18 år i de ulike bydelene i kommunen. Mottakerne av varselet vil være tilfeldig trukket ut fra lister over mobiltelefoner registrert på adresser i Kristiansand kommune.

Noen dager senere vil de samme beboerne få en ny sms, denne gang med lenke til selve spørreskjemaet. De som ikke svarer, vil få en påminnelse i midten av juni og begynnelsen av august. 12. august avsluttes undersøkelsen.

Bildet viser hvordan sms-varslene vil se ut på mottakernes telefoner

De utvalgte beboerne vil først få et varsel på sms (venstre), deretter en sms med lenke til selve undersøkelsen noen dager senere (høyre). Det vil gå tydelig fram at begge varslene er fra Kristiansand kommune.

Kan vinne 2000 kroner

Forrige gang kommunen gjennomførte boligundersøkelsen kom det inn svar fra rundt 20 prosent av de utvalgte respondentene, noe som regnes som svært bra. Kommunen håper på minst like god oppslutning denne gangen.

– Det er ønskelig med minst 3000 intervjuer. For å nå dette vil mellom 15.000 og 30.000 personer få invitasjon, opplyser Kay Christian Jørgensen.

Resultatene av spørreundersøkelsen skal etter planen være klare 2. september.

Blant deltakerne vil det bli trukket ut tre vinnere som hver får et gavekort på 2000 kroner.

Kontaktperson i kommunen

Kay Christian Jørgensen, rådgiver i utbyggingsstaben
E-post: kay.christian.jorgensen@kristiansand.kommune.no
Mob.: 945 45 343