Hva mener du om fremtidens omsorg?

Vi inviterer deg som er opptatt av god helse og omsorg i Kristiansand kommune til et fremtidsverksted 7. mai. Her kan du tenke høyt sammen med andre om hvordan vi kan løse fremtidens utfordringer.

Person holder lysende lyspære

Illustrasjon: Riccardi Annandale/Unsplash

Du kan delta som privatperson, representant for foreninger og organisasjoner, og/eller ansatt i bedrifter og det offentlige.    

Det viktigste er at du er engasjert og ønsker bidra med ideer og innspill til fremtidens løsninger.  

Fremstidsverkstedetet er to arrangement 7. mai, klokken 13.00 – 15.15 og fra klokken 16.30 – 18.45.

Gratis påmelding, tid og sted 

Hjelp oss å se langt frem 

Helse- og omsorgstjenestene har mange utfordringer her og nå. Vi må samtidig forberede oss på det som vil komme, og i denne sammenhengen ser vi altså flere år frem.

Utgangspunktet er utfordringene som samfunnet vil møte på grunn av endringer i befolkningssammensetningen, og begrenset tilgang på arbeidskraft.

Dette er et problem som ikke kan løses med mer penger.  

  • I dag har Norge 3,8 personer i yrkesaktiv alder per person som er 67 eller eldre.  
  • Om 25 år er befolkningssammensetningen dramatisk endret. Da vil det være 2,3 personer i yrkesaktiv alder per person som er 67 eller eldre.  

Mange eldre har heldigvis god helse. Det innebærer også at antallet i de øvre aldersgruppene vil øke.

  • I dag er det om lag 46 000 personer i Norge som er 90 år og eldre.
  • I 2050 vil det være 145 500 personer som er 90 eller eldre.  

Så hva skal vi gjøre? 

På fremtidsverkstedet vil du få mer informasjon om tallene og om utfordringene vi alle kommer til å møte som følge av de store endringene.  

Gjennom diskusjoner i grupper, en workshop, vil vi få frem de gode tankene om hvordan kan de gode helse- og omsorgstjenestene skal utformes og slik at de fungerer best mulig fremover.   

  • Hva skal kommunen gjøre, og hvordan?  
  • Hva skal befolkningen gjøre selv eller sammen, på andre måter enn i dag?   

Innspillene fra fremtidsverkstedet blir tatt med i det videre arbeidet med kommunens helse- og omsorgsplan.

Meld deg på 

Du finner mer informasjon og påmelding på kommunens internettside:

kristiansand.kommune.no/fremtidsverksted

Det er gratis å være med. 

Når: Tirsdag 7. mai 2024. Du kan velge hvilket tidspunkt du vil delta på:  

Kl. 13.00 – 15.15  
Kl. 16.30 – 18.45  

Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 i Kristiansand.  

Gratis påmelding, tid og sted 

For mer informasjon

Ilse van Lingen

Rådgiver plan og strategi

Helse og mestring stab.