Hjelper hjemmesykepleiere frem

Mange instanser hjelper nå hjemmesykepleiere å komme frem til sine brukere. Transport i snømassene er krevende!

Brannbil

Denne pickupen tilhørende Kristiansandregionen brann og redning er blant kjøretøyene som gode hjelpere bruker for å sikre at hjemmesykepleien kommer frem til dem som trenger det mest. Foto: Jan Røilid, KBR.

- Dette er en stor hjelp for innbyggerne det gjelder og for våre kolleger i hjemmesykepleien, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering.   

Røde Kors, Sivilforsvaret og Kristiansandregionen brann og redning stiller med ulike kjøretøyer med sjåfører for å bistå. Idrettsetaten i kommunen stiller også med solide firehjulstrekkere som er en stor hjelp.

Hjemmetjenestene må prioritere de aller viktigste besøkene under snøfallet. Årsaken er at de har vansker med å komme frem.   

-Vi kommer oss nå bare ut til de brukerne av hjemmesykepleie det er aller viktigst for, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering.   

Brevigh Nilsen takker alle ansatte som gjør en stor innsats under svært vanskelige forhold, og hun oppfordrer innbyggere til å fortsette å sjekke hvordan sine pårørende har det.