Grip mulighetene på North Sea Wind-konferansen

5. juni gjennomføres den aller første North Sea Wind-konferansen i Kristiansand. Temaet er forretningsmuligheter i Nordsjøen innen havvind.

Programmet består av de mest aktuelle selskapene og foredragsholderne som opererer innen fornybarfeltet.

– Nå skjer det en kraftfull satsning på omstilling til fornybar energi i hele verden. For industrien i Norge er mulighetsrommet nå, og her på Sørlandet må vi kjenne vår besøkelsestid, understreker næringssjef i Kristiansand kommune, Geir Askvik Haugum.

Bildet viser Geir Askvik Haugum

Geir Askvik Haugum

Sammen med sine kolleger i Business Region Kristiansand har han jobbet aktivt i flere år for å posisjonere Kristiansand kommune som en attraktiv og aktuell ‘hub’ for fornybar energi. Samarbeidet går på tvers av ulike næringer, offentlig og privat sektor. Målet er å bli et knutepunkt for norsk og internasjonal havvind.

– Når det gjelder havvind har vi blant annet en gryteklar og bærekraftig driftsbase i Kongsgård havn. Denne havnen er svært aktuell når vindturbinene skal installeres i Nordsjøen, forklarer næringsrådgiver Morten Lauknes.

Bildet viser Kongsgård havn

Kongsgård havn (foto: Kristiansand kommune)

Han legger til at Kongsgård er kommunalt eid, har perfekt beliggenhet og er en av de få ferdige havnene som er klare til å tas i bruk. I tillegg er den blant de første i landet med landstrømanlegg.

Bildet viser Morten Lauknes

Morten Lauknes (foto: Kristiansand kommune)

Enormt potensiale

Det planlegges utbygging av hele 2000 gigawatt (GW) havvind globalt innen 2050. I Nordsjøen foreligger det planer om å tildele havvindområder for utbygging av 300 GW innen 2050. Norge har som mål å tildele havvindområder for utbygging av 30 GW innen 2040.  30 GW havvind vil tilsvare 140 TWh. Det tilsvarer hele Norges kraftforbruk i fjor og er mer enn all vannkraft vi har i dag

–  Agder er i gang med å posisjonere oss. Vi har allerede en sterk leverandørindustri i verdensklasse, og vi må sørge for å bli en attraktiv arena for selskaper rundt Nordsjøen. Her er det viktig å tenke internasjonalt og stort nok, understreker Haugum  – Kristiansand har allerede en ledende posisjon på utvikling av offshore boreteknologi, og denne kunnskapen er helt klart overførbar til havvind.

Sammen med sine kolleger og samarbeidspartnere ser han frem til å lære mer om mulighetene som finnes innen havvind under North Sea Wind-konferansen 5. juni i Kristiansand.

Komplett program for North Sea Wind-konkurransen finner du her.

Om North Sea Wind

  • The North Sea Wind Conference setter søkelys på hvilke muligheter som finnes innen vindkraft fra Nordsjøregionen og Østersjøen.
  • Store utviklere, teknologiledere, havneledere og eksperter vil presentere status på pågående prosjekter i Nordsjøbassenget og dykke ned i fremtidige forretningsmuligheter og etterspørselen etter tjenester.
  • Konferansen henvender seg til et bredt spekter av deltakere, fra utviklere og store leverandører til mindre selskaper og innovatører innenfor forsyningskjeden.
  • Arrangementet gir muligheten til å skaffe verdifulle innsikt og kunnskap fra ulike bransjesegmenter. Det er en ideell plattform for fagpersoner involvert i energiomstillingen i Nordsjøen, som omfatter alt fra faste fundamenter til flytende løsninger.
  • Selve konferansen er et samarbeid mellom en rekke partnere og Kristiansand kommune.

For media

Næringsrådgiver Morten Lauknes, 48 02 76 04

Næringsrådgiver Susanne Lende, 99 59 77 12