Gratis parkering avsluttes

Gratis parkering i kommunale parkeringshus avsluttes søndag klokka 18.00. – Vi ber om at bilene flyttes før dette slik at det blir ledige plasser for andre som vil bruke byen, sier parkeringssjefen.

Parkering.jpg

Kjør bilen ut fra gratisplassene i kommunale parkeringshus. Foto: Kristiansand kommune.

Det er har vært gratis å parkere i de kommunale parkeringshusene Gyldengården, Kilden og Slottet under snøfallet. Viktigste årsak til dette har vært å få biler bort fra veiene i Kvadraturen for å gjøre det mulig å brøyte snø.

-Mange har vært glade for dette, og det har vært hyggelig for oss å gi denne servicen under det voldsomme været vi har hatt, sier parkeringssjef Wibekke Syvertsen.

Tilbudet avsluttes siden situasjonen for brøyting i Kvadraturen ikke lenger er prekær. Personer som vanligvis parkerer i Kvadraturen skal altså kunne parkere som normalt i god tid før gratis parkering avsluttes.

  • Gratis parkering har vært praktisert ved at bommene har stått åpne for inn- og utkjøring. Derfor er ikke innkjøring registrert i apper eller med parkeringslapper.
  • Søndag klokka 18.00 går bommene ned. Alle bes om å flytte bilene før dette.
  • Dersom du ønsker å fortsette å stå i parkeringshus, kjør ut før klokka 18.00 og inn etter klokka 18.00. Da blir parkeringen registrert i app eller med parkeringslapp.
  • Dersom parkeringen ikke blir registrert, risikerer føreren å få ventetid og skape kø. Da må parkeringen betales manuelt etter samtale med Parkeringsenheten ved utkjøring.
  • Det er mulig å parkere gratis i Tresse til og med fredag 12. januar klokka 16.00.  (Oppdatert 8. januar)

Kontakt for media

Parkeringssjef
Wibekke Syvertsen
99 29 91 22