God oppslutning om foreldretilbud

Nesten 200 foreldre i Kristiansand brukte i 2023 lavterskel-tilbudet ICDP. Målet er å bli mer oppmerksom på hvordan de kan ta ulike grep for å få et godt samspill med barna.  

ICDP.jpg

Rizgar Khurshid, Tone Langeland og Lillian Bjørnestad gleder seg over at foreldre sitter igjen med gode erfaringer. I arbeidet brukes blant huset på plansjen. Huset illustrerer at temaene for godt samspill er byggesteiner for dialoger. Disse bygges nedenfra med å bli bevisst på tomta før man bygger grunnmur, etasjer og og til slutt taket.   

Internasjonalt

ICDP er forkortelsen for International Child Development Programme, som er et internasjonalt opplegg for foreldreveiledning i grupper. Kristiansand kommune gir tilbudet i regi av Familiens hus, som finnes i alle bydelene i kommunen.  

På samlingene møter man andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna.  

Passer for alle 

– Dette er et opplegg som passer for alle som er foreldre eller omsorgsgivere. Man må ikke ha problemer i forholdet til barnet for å være med, dette er for absolutt alle som ønsker bedre kontakt med barnet, sier Tone Langeland. Hun er ICDP-koordinator i Kristiansand kommune. 
Med seg på laget har hun om lag 60 veiledere, som har fått opplæring og veiledning i å lede grupper.  

I løpet av åtte samlinger møtes veileder og deltakere til undervisning, gruppeøvelse, rollespill, egenrefleksjon og samtale om ulike temaer med utgangspunkt i heftet som heter “Åtte temaer for godt samspill”. Samtalene og diskusjonene dreier seg blant annet om spørsmål som “hva slags foreldre ønsker vi å være?”, “hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?” og “når får vi til det gode samspillet?”.   

Små barn og ungdommer 

I Kristiansand er det ICDP-grupper for foreldre til små barn (0-6 år) og for de som har tenåringsbarn. Samlingene holdes i helsestasjonene i Familiens hus.

Helsesykepleier Lillian Bjørnestad på Familiens hus på Lund på Kjøita er én av veilederne som i noen år har vært veileder i gruppe med foreldre med små barn. Rizgar Khurshid, barne- og ungdomsarbeider på Vennesla ungdomsskole, har i drøyt tre år veiledet grupper med ungdomsforeldre. 

– Dette er et lavterskel-tilbud for alle. Derfor sprer vi informasjon om ICDP både på helsestasjonen, barnehager og i forbindelse med innkalling til toårskontroll på helsestasjonen. Erfaringen fra de som kommer viser at man får mest igjen ved å være motivert, og at man går glipp av mye ved ikke å være på alle samlingene. Da mister man også mye av gruppedynamikken samme med de andre, sier Lillian Bjørnestad.  

Trygt i gruppa  

– Foreldre som kommer gir alltid tilbakemeldinger om at de opplever seg sett i en gruppe sammen med andre som trenger gruppa. Vi klarer å skape trygghet i gruppa, slik at foreldrene gleder seg og slipper å tenke på om de er dårlige foreldre. Flere foreldre holder sammen etter de åtte samlingene i opplegget. Det er flott å se at de holder kontakten med hverandre og har gått styrket ut av ICDP-opplegget, sier Rizgar Khurshid. 

Begge veilederne forteller om veldig gode tilbakemeldinger fra foreldre som deltar. Flere peker på at de opplever seg tryggere og mer bevisste som foreldre, og lært mye om hvordan de kan få til et godt samspill med barna.  

Positive tilbakemeldinger 

Her er et knippe av tilbakemeldinger etter ICDP-samlinger:   

  • “Jeg er nok mer tolerant, og ser på adferd til barnet annerledes” 
  • “Blitt bevisstgjort på hvordan jeg kan bedre hverdagen til barnet” 
  • “Påmint om hvordan jeg kan møte barnet” 
  • “Blitt enda mer oppmerksom på mitt samspill med barnet” 
  • “Lært mange fine måter å tilpasse seg barnet”  
  • “Har fått en større ro og trygghet overfor barna, og forstår litt bedre hvordan samspillet fungerer” 
  • “Blitt mer bevisst på egen kommunikasjon med barna”
  • “Jeg har fått mer ro og forståelse når de har det vanskelig. Lettere å regulere de og meg selv”

Bra med tidlig innsats 

– Noen sier de kan se at relasjonen til barnet har blitt bedre. Andre forteller at barnet sier at foreldrene har blitt mer interessert. Foreldre vokser veldig på å kjenne at det er flere med lignede utfordringer, sier Rizgar Khurshid.  

– Vi får tilbakemelding fra ungdomsforeldre om at dette burde alle foreldre være med på. Husk at man ikke trenger å ha noen problemer, dette er for alle. Jo før, jo bedre. Tidlig innsats er viktig, minner ICDP-koordinator Tone Langeland om.  

– Lærerikt for oss også 

Veilederne Lillian Bjørnestad og Rizgar Khurshid er takknemlige for at deltakerne sitter igjen med lærdom de kan bruke til stadig å utvikle forholdet til sine barn. De forteller at også de som veiledere har utbytte av samlingene.  

– Det er veldig relevant for foreldrene, men jeg også lærer ting av foreldrene. Det beriker mitt liv, sier Rizgar Khurshid.  

– Det gjør noe med meg også, fordi det får meg til å reflektere over hvor viktig vi som foreldre er for barna våre. Noen gang glemmer vi kanskje å tenke på det, i en travel hverdag. Tenk over hvor mye de små tingene i hverdagen betyr for barna, sier Lillian Bjørnestad.  

Støttes av forskning 

Hun og Tone Langeland er glade for at forskning støtter opp om at arbeidet er viktig. En studie i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) viser nemlig at deltagelse i foreldreveiledningsgruppe fører til økt mestring i foreldrerollen og en bedret relasjon mellom foreldre og barn. Nesten 300 foreldre var med i studien, som ble avsluttet i 2021. Studien viser at ICDP-veiledning har positiv effekt på foreldrene og relasjonen mellom foreldre og barn. I studien kommer det frem at foreldrene føler seg tryggere i foreldrerollen etter å ha deltatt i ICDP-programmet. 

Studien

En annen FHI-rapport viser at ungdomsforeldre opplever at de blir tryggere i foreldrerollen etter veiledningsprogrammet. Mange opplever økt trygghet i foreldrerollen, en bedre tilnærming til ungdommene og forbedret kommunikasjon og samspill. Ett år etter at veiledningen ble avsluttet, opplever fortsatt foreldrene at endringene vedvarer. Også erfaringene fra Kristiansand er med i denne rapporten, som ble publisert i januar 2024.  

Ny rapport

Interessert? Ta kontakt 

– Alle grupper er i gang nå, men det kommer nye tilbud til høsten. Ta kontakt med Familiens hus eller meg hvis du er interessert, sier ICDP-koordinator Tone Langeland.  

Hun treffes på e-post eller ved å ringe Familiens hus på 38 07 54 00. Alle Familiens hus har samme telefonnummer.  

Aktuelle nettsteder

ICDP Norge

Informasjon om ICDP-grupper

Hva håper og ønsker du for barna dine i fremtiden? (Film)

Meld deg på en gruppe i dag (Film)

ICDP-huset