150 deltakere på årets Frivilligbørs

14. mars ble Rådhuskvartalet for tredje år på rad  fylt med frivillige organisasjoner, kommunale virksomheter og bedrifter som ønsker å finne nye samarbeid på tvers.

Rundt 150 deltakere fylte opp børsgulvet i Rådhuskvartalet under Frivilligbørs 2024. Foto: Kristiansand kommune

Spente og engasjerte deltakere stod klare i Rådhuskvartalet da kommunalsjef for kommunikasjon og innbyggerdialog, Ingunn M. Kvivik, ønsket velkommen til årets Frivilligbørs.

— FNs bærekraftsmål er rammen for den strategiske utviklingen av Kristiansand. Bærekraftsmål nummer 17 er «samarbeid for å nå målene», og dette er spesielt relevant. Samarbeid er grunnmuren for konseptet til Frivilligbørs. Det er ofte gjennom samarbeid at vi finne de gode mulighetene og tilbudene til innbyggerne våre, sa Kvivik fra scenen.

Kommunalsjef for kommunikasjon og innbyggerdialog, Ingunn Kvivik, ønsket velkommen til Frivilligbørs 2024. Foto: Kristiansand kommune

Deltakerne stod klare med fargerike plakater som viste frem hva deltakerne ønsket seg og hva de kunne tilby i et samarbeid. Men før avtaler kunne inngås, skal deltakerne bli bedre kjent med hverandre og hva de forskjellige jobber med og engasjerer seg for i sitt arbeid i de forskjellige sektorene.

— Et av målene med en Frivilligbørs er å finne samarbeidsmuligheter og inngå konkrete samarbeidsavtaler. Men det absolutt viktigste med Frivilligbørs er at vi møtes på tvers, at vi snakker sammen og blir bedre kjent, sa Kvivik.

Plakatene var laget på plakatverkstedet i starten av Frivilligbørs. 

Deltakere fra Kvinnehelsehuset Kristiansand lagde plakater til å ta med ut på børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Varaordfører, Charlotte Beckmann Finnestad, gikk rundt på plakatverkstedet og så på de forskjellige plakatene som viste frem hva deltakerne kunne tilby og hva de ønsket i en samarbeidsavtale. Foto: Kristiansand kommune

Deltakerne fra Jergsberg gård fortalte varaordfører, Charlotte Beckmann Finnestad, hva de ønsket seg og kunne tilby i samarbeidsavtaler. Foto: Kristiansand kommune

I år var det påmeldt rundt 150 deltakere fra nærmere 60 forskjellige frivillige organisasjoner, kommunale virksomheter og bedrifter.

Det viktigste er å bli kjent og bygge nettverk

Opp på scenen kom også kveldens konseransier, Bjørnar Abusdal fra Kirkens Bymisjon. Han kalte Frivilligbørs for en mulighetsarnea.

— Husk å ha det gøy her. Det handler ikke om å få flest mulig avtaler, men om å bli bedre kjent med hverandre og bygge nettverk, sa han.

Kveldens konseransier, Bjørnar Abusdal, tok opp kveldens børsmelgere på scenen, som var lett gjennkjennelige med sine bowlerhatter. Foto: Kristiansand kommune

Videre forklarte Abusdal reglene til Frivilligbørs, som blant annet innebærer at avtalene ikke skal omfatte penger. Han tar også opp kveldens børsmeglenere på scenen som går rundt på børsgulvet gjennom kvelden og hjelpe til å med finne potensielle samarbeid mellom deltakerne. 

Børsen startet, og praten på gulvet summet. Det tok ikke mange minuttene før første avtale ble inngått og dukket opp på skjermen, som viste frem de inngåtte avtalene.

To avtaler etter kun ti minutter

Etter ti minutter gikk konferansier Abusdal opp med en av børsens deltakere fra Norsk folkehjelp som allerede har inngått to avtaler.

Utover kvelden kom flere deltakere på scenen for å snakke om inngåtte avtaler, og for å uttrykke ønsker om hva slags avtale de ønsket å inngå.

Tall Ships Races og Sound of Happiness fortalte om en inngått avtale hvor Sound of Happiness skal ha en opptreden og synge under Tall Ships Races. Knuden kulturskole uttrykket ønske om avtaler som kunne bidra til mer mangfold på kulturskolen.

Abusdal snakker med deltakere fra Tall Ships Races og Sound of Happiness fortalte at de nettopp hadde inngått ev avtale hvor Sound of Happiness skal ha en opptreden og synge under Tall Ships Races. Foto: Krisitansand kommune

NRK TV-aksjonen uttrykket ønske om frivillige til å være bøssebærere.

— Vi har allerede flere avtaler. Dette er en super arena for samarbeid siden vi kan bli kjent med så mange vi ikke kjente fra før. Det gjør noe med mulighet til å få mer mangfold, sa deltakeren fra NRK TV-aksjonen.

Hele 76 avtaler inngått på Frivilligbørsens tredje år i Kristiansand kommune

På Frivilligbørsens 3 år på rad i Kristiansand kommune, ble det inngått hele 76 samarbeidsavtaler.

Her er noen av avtalene som ble inngått:

  • Tall Ships Races og Norsk folkehjelp inngikk avtale om førstehjelpskurs.
  • Bufetat og Kvinnehelsehuset Kristiansand inngikk avtale om kunnskapsdeling på ulike temadager og informasjonsmøter.
  • Palestinsk forening i Agder og Kristiansand studentsamfunn inngikk avtale hvor Palestinsk forening tilbyr arabisk-kurs og matlaging-kurs, og Studentsamfunnet tilbyr lokaler, samarbeid, markedsføring til studenter i Kristiansand.
  • Mental helse Kristiansand og Angstringen inngikk samarbeid om psykisk helse, og å spre informasjon om aktiviteter i Kristiansand.
  • Mangfoldhuset Agder og Bufetat forsterhjemsavdeling inngikk avtale om videre dialog i henhold til utveksling av kompetanse, og initere hverandre til ulike arrangement.
  • Fram og Bua inngikk avtale om mulig arbeidstreningsarena.

Konferansier Abusdal, varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad og Kvivik avsluttet Frivilligbørsen ved å snakke om noen av de avtalene som var inngått. Foto: Kristiansand kommune. 

Da Frivilligbørs gikk mot slutten, kom Kvivik og varaordfører, Charlotte Beckmann Finnestad opp på scenen for å fortelle om noen av avtalene som var inngått.  

— Jeg ønsker å trekke frem en avtale her mellom ERIT og Jegersberg gård. Avtalen går ut på en utveksling hvor ERIT kommer med frivillige til gården og viser hvordan de lager eritreisk mat, samtidig som barn kan komme og besøke dyrene på gården og har aktiviteter på gården, sa Kvivik.

Konferansier Abusdal og vareordfører Finnestad takker alle som kom på Frivilligbørs 2024 og bidro til en fin kveld med mange nye samarbeidsavtaler. Foto: Kristiansand kommune

Helt til slutt rettet varaordfører Finnestad en stor takk til alle som bidro til at Frivilligbørs ble så bra, for tredje år på rad. Hun fortalta at hun er veldig opptatt av frivillighet.

— Å finne sin plass i en frivillig organisasjon gir en plass for å bli sett og en plass hvor man kan yte sitt beste. Det er et sted å kunne være sammen og høre til, sa varaordføreren.

— Takk for den innsatsen dere gjør – det betyr mye for mange.

Børsnotarene satt klar hele kvelden for å registrere de mange avtalene som ble inngått. Foto: Kristiansand kommune