Fraråder bading på Lund og Søm

Fra 6. mai og inntil ti dager framover blir avløpsvannet fra pumpestasjonene på Kongsgård og Kuholmen sluppet urenset ut i sjøen. Ingeniørvesenet fraråder derfor bading på Lund og Søm i denne perioden.

Arbeidet med å sanere avløpssystemet for å få bukt med overvanns- og oversvømmelsesproblematikken på Lund har pågått en stund. Neste steg er oppgradering av Kongsgårdbukta pumpestasjon og Kuholmen pumpestasjon og avløpsrørene rundt stasjonene.

I den forbindelse vil de to pumpestasjonene bli satt ut av drift i en periode på inntil ti dager fra natt til 6. mai. I denne perioden vil avløpet fra alle tilkoblede husstander bli sluppet direkte ut i sjøen i Kongsgårdbukta og Kuholmbukta.

– Dette medfører forurensing av vannet med tarmbakterier, og vi ønsker å opplyse bredt om dette, da vi fraråder alle å bade i området i denne perioden, sier Jørund Haugland, ingeniør og prosjektleder ved vann- og avløpsenheten i Kristiansand kommune.

For å være på den sikre siden fraråder han å bade i det aktuelle området fra 6. til 18. mai.

– Bakteriene vil bli naturlig nedbrutt i havet og forsvinne etter noe tid, så det er ingen permanent fare, understreker Haugland.

Utslippet vil skje på 12 meters dyp, og det er montert en oppsamlingskum for ting som flyter eller synker, som våtservietter og andre fremmedlegemer som ikke løses opp i vann. Dersom slike fremmedlegemer likevel skulle bli synlige i sjøen og vannkanten, har Ingeniørvesenet en plan for å fange dem opp.

Ingeniørvesenet vil arbeide effektivt for å kunne sette pumpestasjonene i drift igjen så raskt som mulig. Naboer til Kongsgårdbukta bobilparkering, hvor arbeidet utføres, må imidlertid regne med noe støy utenom normal arbeidstid i det aktuelle tidsrommet.

Bildet viser et ortofoto, hvor områdene der det frarådes å bade er skravert.

Områdene hvor det frarådes å bade strekker seg fra Varoddbroa ut i Byfjorden og er skravert med gult og rødt.

Kontaktperson i kommunen

Jørund Haugland, prosjektleder
E-post: jorund.haugland@kristiansand.kommune.no