Fra skole til barnehage

Etter skoleslutt i sommer begynner arbeidet med å bygge om Øvre Slettheia skole til barnehage. Innflyttingen skjer i januar/februar 2025.

Øvre Slettheia skole.jpg

(Bildet av skolen er hentet fra skolens hjemmeside)

23. mai ble det holdt et infomøte om ombyggingen av Øvre Slettheia skole til barnehage. Det var Oppvekst i Kristiansand kommune som inviterte. På møtet ble det orientert om framdrift for ombyggingen og vist hvordan barnehagen blir både utvendig og innvendig. Det ble også gitt informasjon om hvordan lag og foreninger i nærmiljøet kan bruke bygget under og etter ombyggingen.

I desember 2023 vedtok bystyret å legge ned skolen og flytte elevene til Slettheia skole. Samtidig ble det vedtatt å flytte barnehagen på Øvre Slettheia til skolebygget. I dag holder barnehagen til i midlertidige brakker. Disse skal vekk når barnehagen er på plass i det ombygde skolebygget.

Etter skoleslutt i sommer begynner arbeidet med å bygge om Øvre Slettheia skole til barnehage. Innflyttingen skjer i januar/februar 2025.

Skolebygget har fire klasserom med tilhørende grupperom, bibliotek, verksted, gymsal, kjøkken og et stort vrimleareal.

I tillegg til at bygget nå skal bli en god og funksjonell barnehage for 83 barn, skal bygget fortsatt brukes til forskjellige nærmiljø-aktiviteter.

Grovt sett vil halve bygget bli barnehage, mens resten av bygget vil romme ulike nærmiljøfunksjoner.

Ute blir det oppgradering av områdene og lekeapparater.  

Presentasjon fra møtet