Pårørendekonferansen i Kristiansand

Påmeldingen har startet for deg som vil følge Pårørendekonferansen direkte på Samsen 18. september! Fagpersoner, pårørende, organisasjoner, politikere og andre interesserte møtes for å få kunnskap og inspirasjon.

 Nina Tanggaard Lomeland (Pårørendekontakt i Livsmestring), Grete Mykstu Schulze (Barn som pårørende koordinator Livsmestring), Jorun Marie Kveldro (ATROP støtte og ettervernsenter) og Eli Vasstrand (NKS Veiledningssenteret for pårørende). Foto: Marianne Sletta Hansen.

Ønsker velkommen: Nina Tanggaard Lomeland (Pårørendekontakt i Livsmestring), Grete Mykstu Schulze (Barn som pårørende koordinator Livsmestring), Jorun Marie Kveldro (ATROP støtte og ettervernsenter) og Eli Vasstrand (NKS Veiledningssenteret for pårørende). Foto: Marianne Sletta Hansen.

Gjennom foredrag, filmer og studiosamtaler med dyktige fagpersoner, engasjerte forskere og erfarne pårørende, belyses årets temaet "Når hverdagslivet snur". Selve konferansen arrangeres av Pårørendesenteret i Stavanger, og blir strømmet på storskjerm.

Før strømmingen starter, vil varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad og kommunedirektør for Helse og mestring Brede Skaalerud åpne konferansen.

Det blir presentasjon av ulike lokale pårørendetilbud, samt flere stands.

Samarbeid

Konferansen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, ATROP støtte- og ettervernsenter, NKS Veiledningssenter og Sørlandet sykehus. Partene arrangerer mestringskurs for pårørende.

Mange pårørende og fagpersoner etterlyser møteplasser og kompetanseheving, og dette er et tiltak for å imøtekomme det behovet. Nytt av året er at Sørlandet sykehus deltar i samarbeidet.

Ann Christin Haugen jobber i avdeling for rus og avhengighetsbehandling på sykehuset, og møter pårørende på kurs og i grupper.

– Mange pårørende vi møter føler seg alene og maktesløse i situasjonen de står i. Egne liv settes på vent. Det oppleves svært meningsfullt å få være med på dette flotte og viktige arrangementet om og for pårørende, sier hun. 

Pårørendekontakt i kommunen

Pårørendekontakt Nina Tanggaard Lomeland er ansatt i Kristiansand kommune. Hun har vært hovedansvarlig for konferansen i alle år.

– Vi ser frem til å gjenta suksessen med å skape en inspirerende møteplass hvor vi kan bygge nettverk og møte andre i lokalsamfunnet som har interesse for pårørende, sier hun.

Hun sier hun selv og mange andre gleder seg til å lytte til et stjernespekket program bestående av blant andre Trond-Viggo Torgersen, Peder Kjøs, Dora Thorallsdottir, Kristiane M. Hansson og pårørende.

Komiker Else Kåss Furuseth skal lede konferansen sammen med daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger Unn Birkeland.

– Det har vi gode erfaringer med fra i fjor. Det blir nok en god miks av alvor og humor, og mye midt imellom, sier Lomeland. 

Sykehuset

Hun trekker også frem det gode samarbeidet som har pågått i flere år, og som nå er utvidet ytterligere.

– Det er fantastisk at sykehuset er med i samarbeidet fra i år. Vi er stolte av at vi er fire parter som spleiser på og samarbeider om konferansen. Det bidrar også til at det blir gratis for deltakerne, sier hun.

I fjor ble konferansen fullbooket, så det lønner seg å melde seg på fort siden det er "første mann til mølla". Vi er opptatt av å gi plassene til de som er til stede hele dagen, og forventer at de som melder seg på deltar på hele konferansen, sier hun. 

Prosjektgruppen består av: Nina Tanggaard Lomeland, Grete Mykstu Schulze og Monica Fronth fra Kristiansand kommune, Jorun Marie Kveldro fra ATROP støtte og ettervernsenter, Eli Vasstrand fra NKS Veiledningssenter for pårørende og Ann Christin Haugen fra Sørlandet sykehus.

Gratis

Konferansen er gratis for alle påmeldte, og det serveres deilig lunsj, kaker, frukt og kaffe.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 15. august - første mann til mølla!

Det er 90 plasser, og det er førstemann til mølla. Vi ønsker deltakelse hele dagen, så hvis du for eksempel må gå etter lunsj, så meld fra om dette ved påmelding, slik at vi kan prioritere de som kan delta hele dagen.

Representerer du et lokalt pårørendetilbud og ønsker å ha en liten stand, eller ønsker du å presentere tilbudet for alle - da ber vi deg gi beskjed om dette ved påmelding. Har du allergier vi må ta hensyn til med tanke på lunsj, må dette opplyses om ved påmelding.

 

Program:

Kl 8.15 Registrering, kaffe og mingling rundt stands

Kl 8.45 Åpningsord ved varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad og kommunedirektør Helse og mestring Brede Skaalerud

Kl 8.50 Informasjon ved pårørendekontakt, Nina Tanggaard Lomeland

Kl 9.00 Presentasjon av tilbud til pårørende

Kl 10.00 Streaming av Pårørendekonferansen – se program her

Kl 12.00 Lunsj og mingling rundt stands (med forbehold om endringer pga strømming)

Kl 15.00 Avslutning

Konferansens nettside