Får 20 millioner kroner i forskningsmidler

Kristiansand kommune og partnere får 20 millioner kroner til å lage en digital selvhjelpsløsning som kan støtte innbyggerne ved nyoppstått sykdom og skade. Der skal innbyggerne få konkrete råd om egenomsorg og når de må ta kontakt med helsetjenester.

Liv Sovleig Torsøe, Mette Brevigh Nilsen, Karoline Vassbø Nyhus

Leder for kommunale akuttmedisinske tjenester,Liv Solveig Torsøe, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering Mette Brevigh Nilsen, og Karoline Vassbø Nyhus som er rådgiver i Samfunn og innovasjon. Foto: Kristiansand kommune. 

Denne nye løsningen skal blant annet bidra til å gi innbyggere raskere hjelp på legevakta.  

-Vi er veldig glade for dette, og vi er stolte over tildelingen som innebærer at vi nå setter i gang et viktig og ambisiøst prosjekt som skal føre til bedre tjenester for innbyggerne, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering. 

Digitale råd til hver enkelt

Forskningsrådet har nylig bevilget i alt 110 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter. En stor del av dette går altså til Kristiansand kommuner og partnere. Prosjektet i Kristiansand skal bidra til å gi den enkelte innbygger spesielt tilpassede råd for egenomsorg og veilede til helsehjelp ved bruk av en nettside.  

Hvis det er nødvendig å ha et fysisk møte med helsetjenesten, skal informasjonen fra den digitale løsningen kunne gå videre til helsepersonellet som skal møte innbyggeren, for eksempel ved legevakta.  

Med i prosjektet er også samarbeidspartnerne som Kraftlauget, Norsk helsenett, Egde og Norce med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 

Lettere å finne informasjon

-  I dag vet vi at mange googler for å finne svar på helsespørsmål, og vi vet også at disse svarene ofte ikke er gode nok, sier Brevigh Nilsen. 

Hun sier de ønsker å lage en sikker løsning som også kan knyttes til kunstig intelligens.  

-Dette vil kunne fange opp både de som kvier seg for å ta kontakt med helsetjenesten og de som har behov for veiledning og persontilpasset råd, sier kommunalsjefen. 

Hun og de andre bak prosjektet ser veldig frem til å jobbe videre mot bedre digitale tjenester for legevakt: 

-Det betyr mye for folk å få rask og god hjelp fra legevakta. Jo mer vi kan finne gode digitale løsninger for, jo bedre er det for brukerne og for tjenesten, sier hun.  

Redusere press på tjenestene

Forskningsrådet peker på at det er stort press på helsetjenenestene på grunn av økende andel eldre, forventninger til helsetjenestene og mangel på helsepersonell.  

Forskningsrådet skriver i en pressemelding at for at helsetjenestene skal kunne bruke ressurser på de som trenger det mest, er det avgjørende at de som kan hjelpe seg selv får god nok støtte til å gjøre det. 

Forskningsprosjektene som har fått støtte, skal bidra til mer innovasjon i de offentlige helsetjenestene. De skal og øke samarbeidet mellom næringslivet og offentlig sektor.   

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90