En by for alle, en by for deg

Mandag 5. til søndag 11. februar inviterer vi deg til å bli med å feire En by for alle for syvende år på rad!

En by for alle-uka er Kristiansands årlige felles innsats for å fremme arbeidet med inkludering og mangfold. Maskoten Runde gleder seg til å delta på mange spennende arrangementer under En by for alle-uka i uke 6. Foto: Kristiansand kommune

En by for alle handler om at både innbyggere, næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunen kommer sammen for å skape noe nytt for hverandre, for nærmiljøet, for regionen og tjenestetilbudet.  

— Å bare si at Kristiansand er en by for alle er ikke nok. Kun gjennom felles innsats kan vi forme Kristiansand til å bli en kommune der alle føler seg hjemme, og utvikle et lokalsamfunn som er preget av fellesskap, likeverd, respekt, raushet og forståelse for hverandre, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Se hele programmet her: 

En by for alle

Årets tema er menneskerettigheter i lokalsamfunnet 

Visste du at alle kommuner i Norge har et menneskerettighetsansvar? Menneskerettigheter er viktige regler som gjelder for alle mennesker, uansett hva de mener, hvor de kommer fra eller hvordan de ser ut. Alle innbyggere i Kristiansand har rett til å være trygge, si sine meninger og bli behandlet rettferdig, uavhengig av hvor de bor eller hvem de er. 

— Kommunalt ansatte har et ansvar for å sikre og ivareta menneskerettigheter. De jobber hardt for å sørge for at alle har et trygt sted å bo, får den hjelpen de trenger når de er syke, og at alle barn får lik mulighet til utdanning. De skal sørge for at alle blir behandlet med respekt og rettferdighet i kommunens tjenester, sånn at alle føler seg verdige og bra behandlet, sier Dunsæd.  

— Det er viktig å huske på at kommunalt ansatte har de samme menneskerettighetene som alle andre når de ikke er på jobb. Det betyr at de, akkurat som resten av oss, har rett til å bli behandlet rettferdig og respektfullt, uansett hvem de er og hva de mener utenfor jobbtiden. Det er en påminnelse om at menneskerettigheter gjelder for alle, uavhengig av yrke eller posisjon i samfunnet, presiserer hun. 

Komunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Anne Lise Norheim

For komunedirektør Camilla Dunsæd er det viktig at alle føler seg hjemme i kommunen. Foto: Anne Lise Norheim

— Det handler om å være en god nabo 

Ordfører Mathias Bernander gleder seg til å markere en uke der kommunen setter søkelys på mangfold, og det å finne gode løsninger i fellesskap.  

— For å gjøre Kristiansand til Norges beste kommune å bo i, er det så enormt viktig å bygge et inkluderende samfunn gjennom samarbeid og respekt for våre ulikheter. I Kristiansand har vi innbyggere fra mer enn 160 land, som gjør Kristiansand til en av Norges mest fargerike kommuner, sier han og tilføyer: 

— Vi skaper Norges beste kommune ved å fremme uenighetsfelleskap, vise frem det vi gjør, feire mangfoldet, ytre oss og dele erfaringer. Det er viktig at innbyggerne våre finner tilhørighet og fellesskap, uavhengig av tro og livssyn. Gjennom å stå sammen og være bevisste på betydningen av menneskerettigheter, kan vi bygge et samfunn der alle har sin plass og blir hørt. 

Videre sammenlikner Bernander En by for alle med det å være en god nabo.

— Vi er en god nabo når vi lar våre naboer få være seg selv, til tross for ulikheter og sosiale forskjeller. Jeg oppfordrer alle til å bruke uka til å observere, lære og kjenne nabolaget sitt bedre. Se hva andre gjør, tilegne deg ny kunnskap og oppdag nye aktiviteter og interesser uten forpliktelser, avslutter han.

Ordfører Mathias Bernander. Foto: Kristiansand kommune

Ordfører Mathias Bernander oppfordrer alle til å bli bedre kjent med nabolaget sitt. Foto: Kristiansand kommune 

Åpningsseremoni på BARE Studenthus

Mandag 5. februar kl. 14.00−16.00 blir det holdt åpningsseremoni av En by for alle på BARE Studenthus. Det blir holdt åpningsappeller av ordfører Mathias Bernander, kommunedirektør Camilla Dunsæd og nestleder av ungdommens bystyre Aida Clarke. Videre blir det forestilling av Gabriela Melo Larsen. Les mer om arrangementet her

Mandag 5. februar klokken 14.00-16.00 inviterer vi til åpningen av En by for alle på BARE Studenthus. Det blir holdt åpningsappeller og forestilling av Gabriela Melo Larsen. Foto: Gabriela Melo Larsen

Gabriela Melo Larsen har tidligere vist utstilingen «Ta en kaffe med oss» på både Kilden og i Rådhuskvartalet. I forestillingen inviterte hun publikum til å oppleve kunst, og dele kaffehistorier som foregår på flere språk. Foto: Gabriela Melo Larsen

Ta med en venn til undervisningstimen på Tangvall og Nodeland

Under En by for alle kan Knuden - Kristiansand kulturskole sine kulturskoleelever ta med seg en venn til undervisningstimen sin på Tangvall og Nodeland, slik at de kan se hvordan det er å være elev på kulturskolen med egne øyne.

Knuden Silokaia inviterer mottaksskolen til en åpen dag på kulturskolen, der elevene får se skolen og bli kjent med noen av Knudens tilbud. Lørdag 10. februar klokken 18.00-19.00 arrangeres det også en vennskapskonsert med Sound of Happiness, der det vil holdes innslag fra begge parter i tillegg til noen felles nummer på tvers av institusjonene. Her blir det gratis inngang, og konserten er tillatt for alle.

Bilde tatt fra åpningen av den nye kulturskolen lørdag 29. oktober 2022. Foto: Kristiansand kommune

Bilde tatt fra åpningen av den nye kulturskolen lørdag 29. oktober 2022. Foto: Kristiansand kommune

Hvordan kan vi legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet?

Kommunen kickstarter uka med å invitere til tverrsektorielle dugnader der vi sammen bruker dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi, hver for oss og i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

I forkant av dugnadene skal det også arrangeres ALLEMED Ung-samlinger for og med ungdommer. Kommunen håper å få med seg noen deltakere fra disse samlingene, som vil presentere sine egne tanker om barn og unges fritid i Kristiansand.

Det arrangeres to ALLEMED- dugnader under En by for alle, og du kan selv velge hvilken dugnad som passer best for deg: 

  • Mandag 5. februar klokken 17.00-20.00 på Tangvall bibliotek, Rådhusveien 1
  • Tirsdag 6. februar klokken 17.00-20.00 på Tordenskjoldsgate skole (gymsalen).   

Påmeldingsskjemaet finner du her.

Bli med på ALLEMED-dugnad!

Bli med på ALLEMED-dugnad!

Dette er bare få av flere arrangementer som finner sted under En by for alle-uka. Hele programmet finner du her: 

En by for alle 

Kontaktperson

Hanne Kro Sørborg 
Koordinater for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) 
E-post

En by for alle arrangeres 5.-11. februar. Se programmet på www.enbyforalle.no. Foto: Kristiansand kommune