En elev på 2. trinn ved Lovisenlund skole omkom i en tragisk trafikkulykke torsdag morgen.

Lovisenlund.jpg

Skolen og Kristiansand kommune vil uttrykke stor medfølelse med familien som er rammet. De pårørende til eleven det gjelder får oppfølging av kommunens kriseteam.

Skolen gir bistand til å støtte elever og ansatte. Foresatte som vurderer at deres barn har behov for mer hjelp bes ta kontakt med skolen. Skolen får hjelp og støtte fra PP-tjenesten, helsesykepleier og kommunens beredskapsteam i dette arbeidet.

Alle elevene, som ikke går på SFO, blir sendt hjem klokka 13.30 i dag. SFO holder åpent som normalt.

Foresatte som føler at de trenger hjelp til å bearbeide inntrykkene, kan kontakte kontaktlærer.

Elevene har reagert veldig ulikt på denne tragiske hendelsen. Skolens ansatte er tett på, for å hjelpe og støtte.

Skolen inviterer foresatte på 2. trinn til en frivillig samling i skolens aula i kveld. Her vil det bli informert om hvordan skoledagen har vært. Foresatte kan også få støtte og innspill til hvordan de snakker med barna sine, dersom de ønsker det.

Lund kirke vil på eget initiativ holde åpen kirke i kveld.

Hvis det er enkeltpersoner – enten de har tilknytning til skolen eller ikke – som har behov for å snakke med kommunens kristeteam, kan de ta kontakt med Legevakta. Legevakta vil formidle kontakt med kriseteamet.