Undergangen på fylkesvei 439 er åpnet igjen

Oppdatert søndag kl. 16.10: Undergangen under fylkesvei 439 (gamle E39) ved rundkjøringen rett sørvest for avkjøringen til Nodeland, som ble stengt fredag på grunn av flom, er nå gjenåpnet.

Bildet viser stengt overgang

Foto: Kristiansand kommune

Undergangen under fylkesvei 439 (gamle E39) ved rundkjøringen rett sørvest for avkjøringen til Nodeland er stengt fredag 1. mars på grunn av flom. Det er foreløpig uvisst når undergangen kan åpnes igjen. 

For å frakte gående og busspassasjerer over fylkesvei 439 blir det satt opp
busser/drosje. Disse kjører i rundtur mellom disse busstoppene:

• Busstopp på fylkesvei 439 i retning Stavanger litt før avkjøringen til Nodeland (fv.461)
• Busstopp ved Brennåsen senter (via Møllebakken)
• Busstopp ved park and ride-anlegget på fylkesvei 439 i retning Kristiansand (via rundkjøring på fylkesvei 439).

Skytteltrafikken er gratis.

Transporten skjer kontinuerlig mellom klokka 06.00 om morgenen og 00.19
om kvelden.

Bussholdeplassen er stengt på fylkesvei 439 ved Rosseland i retning Stavanger. Det er skiltet omkjøring for syklister via Birkelid bru.

Bildet viser skilt som det står Stengt overgang på

Foto: Kristiansand kommune