Brøyting og brøyteskader - Meld fra

Etter snøfallet forrige uke har vi mottatt flere meldinger fra innbyggere om brøyting. Feil eller mangler i forbindelse med brøyting må meldes inn via vår varslingskanal «Meld fra».

Brøytemannskapet i Kristiansand kommune holder fortsatt på med rydding av snø. De siste dagene har vi mottatt flere meldinger fra innbyggere vedrørende brøytingen som har pågått de siste dagene.

Snømåking i Holbergs gate

Brøyting i Holbergs gate. Foto: Kristiansand kommune.

Meld fra

Alle henvendelser om brøyting og brøyteskader skal sendes inn via kommunens varslingssystem «Meld fra». Det er satt av ekstra beredskap til å svare ut meldingene. Vi har ikke mulighet til å svare ut henvendelser som kommer i kommunens andre kanaler.

Meld fra om feil og mangler her

Du kan også melde ifra om feil og mangler direkte i vår innbyggerapp Civis.

Les mer om Civis og last ned appen her