Bobilparkering fortsatt stengt

Kongsgård bobilparkering er fortsatt stengt. Det er foreløpig uvisst når den kan åpne igjen.

Bobilparkeringen i Ægirs vei 12 på Lund har vært midlertidig stengt i forbindelse med gravearbeid for å skifte ut gamle vann- og avløpsrør i området.

Arbeidet med å skifte ut de gamle rørene tar lengre tid enn forutsatt. Dessuten medfører anleggsarbeidet luktplager som ikke lar seg kombinere med opphold på bobilparkeringen.

Kommunen håper å kunne åpne parkeringsplassen for bobilturister igjen før sommeren. Om det lar seg gjøre vil bli klart etter påske.

Kontaktperson i kommunen
Jørund Haugland
E-post: Jorund.Haugland@kristiansand.kommune.no

Forsidefoto: Kristiansand kommune