Friskmelder badevannet på Lund og Søm

Vannprøver tatt onsdag viser at det skal være trygt å bade fra strendene på Lund og Søm i pinsehelga.

VA-ingeniør Jørund Haugland med prøvestang

VA-ingeniør og prosjektleder Jørund Haugland med prøvestanga som brukes når han henter inn vannprøver. Foto: Kristiansand kommune

– Nå har vi fått svar på analysene av vannprøver fra Sømstranda, Fuglevikstranda og Bertesbukta. Alle verdiene var under terskel, så strendene kan nå benyttes som normalt, bekrefter Jørund Haugland, ingeniør og prosjektleder ved vann- og avløpsenheten i Kristiansand kommune.

I slutten av april gikk Ingeniørvesenet ut med en fraråding fra å bade i området fra Varoddbroa til et lite stykke ut i byfjorden (se bilde under) i perioden fra 6. til 18. mai. Årsaken var at pumpestasjonene på Kongsgård og Kuholmen skulle settes ut av drift i forbindelse med oppgradering, og at avløpsvannet fra de tilkoblede husstandene ville bli sluppet urenset ut i sjøen mens dette arbeidet pågikk.

Utslippet ville skje på 12 meters dyp, det var montert en oppsamlingskum for ting som ikke løses opp i vann, og bakteriene ville bli naturlig nedbrutt i havet og forsvinne etter noe tid, slik at det ikke skulle være noen permanent fare.

Nå er uansett badevannet friskmeldt, og forholdene ligger godt til rette for å ta seg et bad i sommervarmt pinsevær.

Kontaktperson i kommunen

Jørund Haugland, prosjektleder
E-post: jorund.haugland@kristiansand.kommune.no

Oversiktsbilde over området hvor badevannet er friskmeldt

Områdene hvor det ble frarådet å bade, men hvor badevannet nå er friskmeldt, er skravert i gult og rødt.