Bli med på ALLEMED-dugnad!

Er du opptatt av og ønsker at ALLE barn og unge i Kristiansand skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter? Har du ideer om hvordan vi kan få flere med? Da må du få med deg denne dugnaden.

Påmelding

Tidspunkt og sted

5. februar kl. 17-20 på Tangvall bibliotek, Rådhusveien 1
6. februar kl. 17-20 på Tordenskjoldsgate skole, Tordenskjoldsgate 49

 

Meld deg på her

Påmeldingsfrist 26. januar 2024

Fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. Nå er tiden for at vi også jobber for å styrke arbeidet med fritidserklæringen her hos oss i Kristiansand.

Plakat alle med

Alle barn har rett til en god oppvekst

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring, og tilhøre et fellesskap. Forskning og statistikk viser at mange barn ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter på bakgrunn av ulike barrierer. Økonomi kan være en av årsakene til frafall i kommunens aktivitetstilbud. Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende.

Bli med på dugnaden

I forbindelse med «En by for alle» inviterer Kristiansand kommune til tverrsektorielle dugnader der representanter fra kommunen og lokal frivillighet samles. Vi bruker dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi, hver for oss og i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

Les mer på: www.allemed.no

I forkant av dugnadene skal det også arrangeres ALLEMED Ung-samlinger for og med ungdommer. Kommunen håper å få med seg noen deltakere fra disse samlingene som vil presentere sine egne tanker om barn og unges fritid i Kristiansand.

allemedung.PNG

Kontaktinformasjon