52 nye miljøfyrtårn

Nå er alle Kristiansand kommunes skoler og barnehager miljøfyrtårnsertifisert. Tirsdag i Miljøuka ble det markert med en storstilt utdeling av diplomer i Teateret.

Representanter for Tinballen skole mottar diplomet fra varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad

God stemning når varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad overrekker miljøfyrtårndiplomet til Tunballen skole, representert ved elevrådsmedlemmene Isak Fredriksen og Vanessa Isabell Borgersen, SFO-leder Helene Salvesen Kvislabakken (t.v.) og kontorleder og miljøfyrtårnansvarlig Birgit Sætrenes Hillesund. (Foto: Kristiansand kommune)

– Aldri før har så mange miljøfyrtårndiplomer blitt utdelt på én og samme dag i Kristiansand, og vi er så stolte over den jobben skolene og barnehagene har gjort, stråler kommunens miljøfyrtårnkoordinator Helene Spigseth Iglebæk.

Viktig rolle

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg ønsket velkommen til samlingen og delte noen tanker om den viktige rollen skoler og barnehager har i kommunens miljøarbeid.

– Barna utvikler holdninger og verdier i disse årene, som de tar med seg videre i livet, påpekte Ytreberg.

Klima- og miljørådgiver Hans Stefan Urke i Kristiansand kommune oppsummerte arbeidet som har vært gjort det siste året, og var tydelig stolt over at alle har kommet i mål med sertifiseringen.

52 diplomer

Varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad hadde fått det ærefulle oppdraget å dele ut diplomene. Hele 52 diplomer ble utdelt, og totalt er det 66 skoler og barnehager som har blitt sertifisert dette året. De som ikke hadde anledning til å møte opp på utdelingen, vil få sine diplomer senere.

Stor arbeidsinnsats

Før den endelige godkjenningen og utdelingen av diplomer, har skolene og barnehagene lagt ned en stor arbeidsinnsats. Arbeidet startet opp allerede i august 2023. Fra før av var det ni barnehager som allerede var miljøfyrtårnsertifiserte, mens de andre barnehagene og skolene fram til da hadde brukt sertifiseringsordningen Grønt Flagg.

Miljøkartlegging

For å bli miljøfyrtårnsertifisert må man først fylle ut en miljøkartlegging, som beskriver nåsituasjonen, og legge planer for hvordan man skal jobbe med de ulike temaene framover. Deretter har skolene og barnehagene jobbet med årlig rapportering av miljødata, før de har satt seg mål og planlagt tiltak som skal gjennomføres i framtiden.

66 skoler og barnehager

I løpet av mai 2024 har hele 66 skoler og barnehager fått godkjent sin miljøfyrtårnsertifisering av en uavhengig tredjeparts sertifisør.

Vi gratulerer alle kommunens barnehager og skoler som nå er miljøfyrtårnsertifiserte!

Representanter for alle skolene og barnehagene som fikk utdelt miljøfyrtårndiplomer

Ikke mindre enn 52 skoler og barnehager var tilstede for å motta sine velfortjente miljøfyrtårndiplomer. Her er hele gjengen avbildet sammen med varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad (midten foran). (Foto: Kristiansand kommune)

Se flere bilder her

Mer om Miljøuka 2024