Onsdag kl. 16.15: Siste nytt om snøfallet

Hjemmesykepleien får hjelp til å nå ut til de brukerne som trenger det aller mest, skoler er stengt i morgen torsdag også, SFO og barnehage er tilgjengelig for samfunnskritisk personell. Oppdatert 16.15.

Her er status for ulike tjenester og tilbud fra kommunen under snøfallet: 

Siden oppdateres fortløpende. Siste oppdatering var klokka 16.15 med:

  • Kristiansand kulturskole Knuden og Søgne gamle prestegård stengt i dag onsdag og i morgen torsdag. 
  • Vågsbygd kultursenter holder stengt dag i dag onsdag og i morgen torsdag.

Helse og mestring: 


Hjemmetjenestene må prioritere de aller viktigste besøkene under snøfallet. Årsaken er at de har vansker med å komme frem.

Brannvesenet, Sivilforsvaret og Røde Kors sammen med biler fra idrettsetaten hjelper sykepleierne å nå ut.    

-Vi kommer oss nå bare ut til de brukerne av hjemmesykepleie det er aller viktigst for, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering.   

Brevigh Nilsen takker alle ansatte som gjør en stor innsats under svært vanskelige forhold, og hun oppfordrer innbyggere til å fortsette å sjekke hvordan sine pårørende har det.  

Hun understreker at liv og helse er prioritert. Det gjelder også for eksempel utlevering av nødvendige medisiner.  

-Vi har oversikt over de brukerne som vi er nødt til å prioritere i dag, men det er klart at en del personer som har forventet et besøk som ikke får besøk i dag, eller hvor hjemmetjenesten blir forsinket. De brukerne som blir berørt vil bli varslet, sier hun.   

-Kollegene ute i tjenesten møtes av store utfordringer med innesnødde biler, stengte veier, og masse snø hvor enn de snur og vender seg, sier Brevigh Nilsen. 

Dagsenter for eldre har åpent også i dag og i morgen, men det er ikke transport i kommunal regi til eller fra. Brukere som kan få egen transport til og fra, kan komme.  

Oppvekst 


Skoler holder stengt også torsdag 4. januar. Rektorene vurderer i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å ha noen form for digital undervisning torsdag.

Det oppfordres fortsatt til at barn holdes hjemme fra barnehage og SFO også torsdag, men at det gis et dagstilbud til de som har kritiske samfunnsfunksjoner - primært innen helse og de som har viktige funksjoner i forbindelse med håndtering av værsituasjonen.

Det bør også gis tilbud til barn som skolene vurderer har særlig behov for det.

Begrunnelsen er værmeldingen fremover.  

Torsdag 4. januar blir det gjort en ny vurdering av når skoler, SFO og barnehager åpnes igjen. 

Redusert tilbud ved Familiens hus

Familiens hus klarer onsdag og torsdag ikke å opprettholde forebyggende tjenester for barn og unge som normalt.  Disse to dagene vil det kun bli gitt tjenester til de som trenger det særskilt, herunder små nyfødte barn og gravide som nærmer seg termin.

Sentralbordet til Familiens hus er oppe som normalt: 38 07 54 00. Telefonen er betjent mellom 08.00 til 15.30.

Barneverntjenesten er en samfunnskritisk tjeneste og vi opprettholder tjenestene tilnærmet som normalt. Det er ansatte fra barneverntjenesten fysisk tilstede på Familiens hus og i Gyldengården.  Noen ansatte har hjemmekontor og kan kontaktes på telefon.

Avd. barnevernvakt/mottak har 24/7 akuttberedskap for familier med barn/unge under 18 år.

Kultur

Bibliotek 

  • Vågsbygd, Finsland, Nodeland og Tangvall bibliotek holder stengt. 
  • Hovedbiblioteket har redusert åpningstid fra 10-13 istedenfor 19. Meråpent bibliotek er stengt fra 19-22.   
  • Idrettsanlegg er stengt
  • Samsen kulturhus holdes stengt fra kl 15 i dag, og til og med 4 januar.
  • Onsdag 3. januar holder Knuden samtlige undervisningsteder stengt og avlyser oppsatt skolestart. Les mer på Knuden.no.
  • Innbyggertorget på Tangvall er stengt onsdag.  
  • Kultursenteret Søgne gamle prestegård holder stengt i dag, onsdag og i morgen torsdag.
  • BUA holder stengt onsdag 3. januar grunnet snøværet. Alle låntakere med returfrist 3. og 4. januar får forlenget frist ut neste uke. Se bort fra eventuelle purringer på epost/SMS. Ny frist for innlevering er torsdag 11. januar.

Bydelshus og grendehus er ikke tilgjengelige for faste leietakere denne uken. Dette gjelder også for band, musikkproduksjon og andre grupper eller personer, som benytter husene sporadisk.


Vågsbygd kultursenter holder stengt 3. og 4. januar.

 

Informasjon om brøyting  

Brøyteweb er stengt: Denne tjenesten skal vise på kommunens nettside hvor det har vært brøytet. Årsaken til stengingen er at Brøyteweb har vist feil og gitt mangelfull informasjon.

Det er foreløpig ingen planer for å åpne Brøyteweb igjen, og vi nå har ingen god måte å informere den enkelte innbygger om hvor det brøytes.

Vi henstiller til innbyggerne om å ikke ringe kommunen for å spørre når det vil bli brøytet.  

Informasjon om avfall 

Kristiansand kommune har ikke ansvar for søppelhåndtering. Det har Avfall Sør.  

Parkering  

Vi har åpent for gratis parkering i kommunale parkeringshus i Kvadraturen. Dette gjelder Gyldengården, Kilden og Slottet. Dette gjelder frem til lørdag morgen klokka 08.00. 

Det er også åpnet for parkering i Tresse.   

Vi oppfordrer alle til å bruke parkeringshusene slik at brøytemannskapene kommer frem. 
 

Gjør deg synlig 

Alle som beveger seg til fots utendørs bes om å bære refleks når det mørkner! Sterke farger hjelper på dagtid. Spesielt gjelder dette foresatte som blir sterkt oppfordret til å være ekstra nøye med refleksvester og annet godt reflekterende utstyr for barn.  

Høye brøytekanter og snøhauger gjør det mange steder vanskelig å se både voksne og barn, og de kan være svært fristende å leke eller gjemme seg i. Vi oppfordrer til å IKKE leke eller gjemme seg i brøytekanter og snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp! 

Sjåfører må være oppmerksomme på at fotgjengere og syklister mange steder beveger seg i gater og på vei når fortau er vanskelige å bruke.  
                

Sentralbordet  

Kommunen har satt opp ekstra bemanning på sentralbordet for å svare på henvendelser fra innbyggerne.  

Sentralbordet er åpent til 18.00. 

Telefonnummeret er 38 07 50 00.