– Nå må vi se fremover

Innbyggerne i Songdalen og Søgne har sagt ja til å forbli en del av Kristiansand kommune. Ordfører Mathias Bernander sier vi nå må se fremover.

Ordførere Mathias Bernander

Ordfører Mathias Bernander. Foto: Kristiansand kommune

– Det viktigste nå er at vi kommer videre og får lagt dette bak oss. Samtidig må vi anerkjenne at kommunen ikke er perfekt og at vi må jobbe videre med å levere gode tjenester som betyr noe i hverdagen til folk. Det store engasjementet for kommunedeling i Søgne og Songdalen har ting i seg som er verd å lytte til, sier ordfører Mathias Bernander.

Klokka 21.00 fredag kveld stengte de digitale stemmeurnene hos Valgdirektoratet i Tønsberg. Så startet opptellingen av brevstemmer. Etter drøye seks timer var resultatet klart. Det viste at flertallet av innbyggerne i Songdalen og Søgne fortsatt ønsker å være en del av storkommunen Kristiansand.

Stemmeresultater

I Søgne stemte 53,9 prosent nei til kommunedeling, mens 45 prosent stemte ja.

  • Totalt avla 8.380 personer stemme, noe som gir en deltakelse på 81,6 prosent.
  • Av disse stemte 4.515 nei og 3.771 ja. 94 stemte blankt.

I Songdalen stemte 57,2 prosent nei og 41,5 prosent ja.

  • Totalt avla 4.006 personer stemme. Det gir en deltakelse på 71,7 prosent.
  • Av disse stemte 2.291 nei og 1.662 ja. 53 stemte blankt.

Valgdirektoratet

Ikke endelig avgjort

Det var resultatene av rådgivende folkeavstemninger som ble klare i natt. Det er fortsatt ikke endelig avgjort om det blir kommunedeling eller ikke.

Det neste som skjer, er at formannskapet og bystyret skal uttale seg om resultatet. Det skjer 14. og 28. februar. Deretter skal Statsforvalteren innen 5. mars sende sin anbefaling til departementet.  

Statsråden har sagt at regjeringen vil «lytte til folkeviljen». Ettersom resultatet av folkeavstemningene er nei til deling, kan det bety at saken stopper i departementet og at regjeringen ikke foreslår en deling for Stortinget. Da fortsetter i tilfelle Kristiansand som én kommune.