Viktig milepæl for renseanlegget

Denne uka ble spjeldet som slipper avløpsvann fra Vågsbygd og Flekkerøy inn på Odderøya renseanlegg åpnet.

I tre år har kommunen jobbet med å legge sjøledning mellom Bredalsholmen renseanlegg og Odderøya renseanlegg, og bygge en pumpestasjon på Bredalsholmen. Nå pumpes kloakken til Odderøya for såkalt sekundærrensing. Dermed er Bredalsholmen renseanlegg lagt ned som renseanlegg.

– Det er helt avgjørende for byutvikling i Vågsbygd at vi har fått på plass en løsning for Bredalsholmen. Hadde ikke dette kommet på plass nå, ville statforvalteren gitt byggestopp for nye prosjekter i denne bydelen. Ledningen fra Bredalshomen til Odderøya er også et viktig ledd i en eventuell sjøledning fra Høllen renseanlegg. En slik løsning vil spare kommunen for store investeringsbeløp i fremtiden, sier direktør for By- og stedsutvikling Ragnar Evensen.

Frank Halseth åpner spjeldet

Driftsleder Frank Halseth åpner spjeldet som slipper kloakkvann inn på Odderøya

Hva skjer med det gamle renseanlegget på Bredalsholmen?

Det gamle renseanlegger beholder kommunen for en eventuell fremtidig renseløsing. Det kan for eksempel være muligheter for å ha en forbehandling av avløpsvannet før det pumpes til Odderøya, eller det kan være aktuelt å benytte bassengene til å holde igjen vann før det pumpes til Odderøya.

– I mellomtiden skal vi fylle bygningsmassen med annen aktivitet. Hva det skal brukes til avgjøres etter sommerferien. Vi har allerede flere interessenter, både eksterne og interne, sier sjef for vann og avløp Torleif Jacobsen.

 

bilde av bredalsholmen renseanlegg

Bredalsholmen renseanlegg som nå legges ned som renseanlegg