Vesterhavn stenges natt til torsdag

I forbindelse med arbeidet med ny sjøledning fra Bredalsholmen til Odderøya vil ingeniørvesenet også legge til rette for en fremtidig pumpestasjon på Lumber som skal pumpe til Odderøya Renseanlegg.

Sjøledningen som ligger på havbunnen i Fiskåbukta vil bli løftet opp til overflaten på dagtid onsdag 31. mai. Transport inn/ut av Auglandsbukta vil bli berørt og båter må kjøre omvei rundt. Vaktbåter vi patruljere på begge sider av ledningen.

illustrasjon av flytende sjøledning

Onsdag 31. mai klokka 23.50 til torsdag 1. juni klokka 07.00 vil sjøledningen stenge Vesterhavn. Båter må da gå ut via Gravanekanalen. 

Fra torsdag morgen klokka 07.00 vil sjøledningen være plassert på havbunnen og båttrafikken kan gå som normalt.

sjøkabel på plass

Det vil være mange båter som holder ledning i posisjon mens det pågår. Vis hensyn og tilpass trafikk til forholdene. Følg anvisninger fra vaktbåter.

Kontaktperson:
Prosjektleder Ingeniørvesenet Petter Jørgensen – 415 35 041