Velkommen til nye lokaler på hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket har pusset opp, og inviterer til åpning torsdag 2. mars klokken 14.00. Da vil du se en splitter ny avdeling for unge i andre etasje, og mye mer!

Under åpningsarrangementet vil direktør for kultur og innbyggerdialog Camilla Jarlsby holde åpningstale. Det blir også hilsen fra ungdommens bystyre, i tillegg til musikk fra strykekvartett fra Kristiansand Symfoniorkester og kakeservering.

Åpningen finner sted i tredje etasje på hovedbiblioteket, der du finner den nye lokalsamlingen. Etterpå blir det kake til store og små i andre etasje i den nye avdelingen for unge, og i første etasje i den nye avdelingen for avis- tegneserier- og tidsskrifter.

Et lite glimt av den nye avdelingen for avis- tegneserier- og tidsskrifter. Foto: Kristiansand kommune

Ny avdeling for unge

I bibliotekplanen for Kristiansand folkebibliotek 2022 – 2026 har biblioteket som mål å utbedre tilbudet til de unge. Arbeidsutvalget til ungdommens bystyre har vært involvert i prosessen med utformingen av avdelingen, i samarbeid med interiørarkitekt og ansatte på biblioteket.

— Vi ønsket å skape et lunt område for de unge, som er litt skjermet fra resten av biblioteket. På denne måten vil de få lettere tilgang til skjønnlitteratur for voksne, og til våre populære studieplasser langs vinduene i andre etasje. Arbeidsbord for gruppearbeid, og gode sitteplasser til skolearbeid og sosialt samvær sto høyt på ønskelista, og det har vi fått, sier biblioteksjef Anne Kristin Undlien, og tilføyer:

— Biblioteket skal være relevant for alle aldersgrupper, og vi håper at unge vil oppleve den nye avdelingen som en åpen, attraktiv og tilgjengelig møteplass. Vi ønsker å skape en arena for økt leseglede, læring og ikke minst gode vennskap.

Montering av arbeidsbord i den nye avdelingen for unge. Foto: Kristiansand kommune

Stasjon for frivilligheten

For biblioteket, og for Kristiansand kommune, er det viktig å sikre god samhandling med byens øvrige kunst- og kulturinstitusjoner, kommunale tilbud, universitets- og studentmiljøer og frivilligheten. 

— Frivillighetsenheten vil ha en betjent arbeidsstasjon i tilknytting til kafeen og biblioteket, og nærhet til den nye avdelingen for aviser, tegneserier og tidsskrifter. Slik vil de komme i god kontakt med innbyggerne i Kristiansand på en lettvint og uformell måte, sier Undlien.

Et lite glimt av den nye avdelingen for avis- tegneserier- og tidsskrifter. Foto: Kristiansand kommune

Spisested på hovedbiblioteket kommer!

Hovedbiblioteket, Kunsthallen og Kristiansand Eiendom jobber sammen med driver av nytt spisested i første etasje på hovedbiblioteket, for å få en attraktiv kafé for målgruppene i Kunsten og litteraturens hus. Spisestedet vil vende seg både inn i biblioteket og ut på Torvet. Innbyggerne skal oppleve kafeen som en naturlig forlengelse av biblioteket. Kafeen skal pusses opp. Dessverre har dette arbeidet blitt noe forsinket. Når dette arbeidet er fullført, vil virkelig smakebitområdet i inngangspartiet framstå i all sin prakt, så her er det enda mer å glede seg til på sikt.

— Vi er klar over at inngangspartiet, vårt smakebitområde, fortsatt har et uferdig preg. Vi valgte likevel å markere åpningen av de nye avdelingene førstkommende torsdag. Vi hadde simpelthen ikke tålmodighet til å vente lenger, sier Undlien.

Bilde tatt fra den nye lokalsamlingen i tredje etasje. Foto: Kristiansand kommune

Hvem har gjort hva?

Interiørarkitekt for nyinnredning i første etasje heter Einar Salomonsen. Avdeling for unge i andre etasje har interiørarkitekt Aina Vestengen fra BS Eurobib hatt hovedansvaret for. En gruppe kreative ansatte i avdeling voksne har stått for innredningen i den nye lokalsamlingen i tredje etasje.

Viktige samarbeidspartnere for å få de nye avdelingene til å skinne, har vært det anerkjente kristiansandsbaserte firmaet BICO bygg og innredning. Malco har stått for tapetseringsarbeidet, Norengros Gustav Pedersen har vært møbelleverandør og AS Elektro har stått for nødvendig elektrikerarbeid. I tillegg har bibliotekets kjære vaktmester Frank Iversen brukt et ikke ubetydelig antall timer på å svinge malerkosten. Innspillene fra ungdommens bystyre har også vært av stor betydning.

Bilde tatt fra inngangspartiet i første etasje. Foto: Kristiansand kommune

Biblioteket som møteplass, læringsarena og demokratibyggende institusjon

I den nye bibliotekplanen for Kristiansand folkebibliotek 2022 – 2026 vektlegges utviklingen av bibliotek som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering. Planen har tre hovedmål:

  1. Innbyggere skal bruke biblioteket som en møteplass for ytringsfrihet, meningsutveksling og demokratibygging.
  2. Innbyggere skal oppleve biblioteket som en arena for kunst, litteratur og kultur.
  3. Innbyggerne skal oppleve biblioteket som et sted for deling av livserfaring, kunnskap og ferdigheter.

Les hele bibliotekplanen her:

Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2022 – 2026

Bilde av biblioteksjef Anne Kristin Undlien, som slapper av i den nye avdelingen for avis- tegneserier- og tidsskrifter. Foto: Kristiansand kommune