Tvungen parkering for elsparkesykler

Det er innført tvungen parkering for elsparkesykler fra utleiefirma i deler av Kvadraturen. Elsparkesyklene må parkeres på en av 39 oppmerkede plasser.

Person går forbi elsparkesykler som er riktig parkert.Fra 15. juni ble det lettere å komme forbi elsparkesykler i Kvadraturen. Før har ubetenksomme brukere ofte satt dem fra seg i veien for andre. Nå vil slik feilparkering svi på pungen. Foto: Kristiansand kommune

-Vi lager plassene for å sikre fremkommeligheten for alle og lage et mer ryddig bybilde, sier veisjef i Kristiansand kommune, Gro Kathrine Solås.

Det nye systemet ble innført fra 15.juni.

Elsparkesyklene har hindret fremkommelighet når de ble satt på smale fortau, og brukerne har ikke vist nok hensyn til andre som skal bruke fortauet. Nå må altså elsparkesyklene fra utleiefirma parkeres i de oppmerkede plassene for at brukeren skal få avsluttet turen – og dermed avslutte betalingen av leie.

Det er 39 stasjoner og en kapasitet på totalt 500 sparkesykler. Basert på erfaringer gjennom sommersesongen vil det blir vurdert å justere eller lage flere stasjoner.

Kart over parkeringsplasser for elsparkesykler

Kart som viser hvor elsparkesykler fra utleiefirma kan parkeres.

Større kart

Samarbeid

Det er en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra veienheten, Areal og transportenheten, plan og bygg samt AKT som har arbeidet med å innføre tvungen parkering i deler av Kvadraturen.

AKT har den daglige dialogen med elsparkesykkeloperatørene i Kristiansand – Voi og Bolt.

Kommunen fikk i 2022 på plass en egen forskrift for utleie av sparkesykler på offentlig grunn. Deretter var det en anbudsrunde for utleie av sparkesykler i Kristiansand. Forskriften hjemler blant annet at man kan fastsette soner for forbud eller annen regulering av plassering og parkering.

Frem til nå har det vært parkering forbudt-soner i Markensgate, langs Tollbodgata, i parker, på kirkegårder og ved enkelte skoler.

Feilparkering koster

-Nå går vi et skritt lenger og innfører tvungen parkering i parkeringsstasjoner i deler av Kvadraturen, der er det flest elsparkesykler og størst kamp om plassen, sier Solås.

Sparkesykkeloperatørene programmerer syklene slik at det ikke skal være mulig å få avsluttet leien før en har satt sykkelen på en oppmerket plass.  GPS’en er ikke helt nøyaktig så et visst slingringsmonn vil det være.

Er det fullt i en stasjon vil det være mulig å plassere sparkesykkelen like utenfor.

Parkeringsstasjonene er foreløpig fordelt slik som vist på kartet. Det er 39 stasjoner og en kapasitet innenfor oppmerkingen på 500 elsparkesykler.

Kontakt for media

Gro Kathrine Solås
Veisjef, Kristiansand kommune
41 53 50 94