Temamøte om kommuneplanens arealdel: Næring og handel

Fredag 13. januar blir næring og handel i den nye kommuneplanen i Kristiansand tema under et medlemsmøte i  Næringsforeningen.

Møtet holdes fra 08.00 til 10.00 i Næringsforeningens lokaler i Dronningens gate 2A.

Fra kommunen deltar mellom andre ordfører Jan Oddvar Skisland og direktør for By- og stedsutvikling Ragnar Evensen.

Forslaget til ny arealdel for Kristiansand kommune legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14. januar til 5. mars 2023. I dette tidsrommet er det mulig å komme med innspill til planen.

Formålet med møtet er å få frem hva planen betyr for næringsutvikling og handel, samt gi hjelp til å lese planen. 

Les mer om møtet på Næringsforeningens nettsider