Søgne bydelsråd er etablert

Tirsdag 23. mai ble Søgne bydelsråd formelt etablert etter stiftelsesmøtet på Søgne gamle prestegård. Dette er et treårig prøveprosjekt, hvor Søgne er første bydelsråd som etableres.

Foto: Kristiansand kommune

Varaordfører Erik Rostoft var til stede på stiftelsesmøtet og kom med hilsen fra politisk nivå til Søgne bydelsråd. Her står han sammen med nyvalgt styre og avgående interimsstyre: Magnus Høyem, Beth Repstad, Sander Øigarden, Asbjørn Sørfonden, Ronny Myrene, Tora Marie Hoel, Signe Storesund Monsen og Bård Holmen Solvik. Foto: Kristiansand kommune

Fremme lokalsamfunnets interesser

Hensikten med å etablere bydelsråd er at det skal motivere til tettere dialog og samarbeid gjennom lokal medvirkning, involvering og deltakelse i utviklingen av godt fungerende bydeler. Etablering av bydelsråd er frivillig for den enkelte bydel.

— Søgne bydelsråd skal jobbe for en positiv og balansert utvikling av bydelen med fokus på menneskene som bor her, går på skole her eller driver næringsvirksomhet i bydelen, sier kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr.

— Bydelsrådet skal jobbe for en best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere i alle aldre, avslutter hun.

Styret

Styret består av:

  • Tora Marie Hoel
  • Signe Storesund Monsen
  • Sander Øigarden
  • Magnus Høyem
  • Bård Holmen Solvik
  • Asbjørn Sørfonden
  • Tom Erik Dønnestad

Arnold Markussen og Beth Repstad er varamedlemmer i styret. I tillegg skal styret suppleres med to representanter fra ungdomsskolene i Søgne.

Fysisk og digital forslagskasse

Innbyggere kan gi innspill til styret om saker de ønsker skal prioriteres. Styret kommer til å sette opp en forslagskasse som skal stå plassert i biblioteket på Tangvall, der man kan komme med sine innspill. I tillegg vil det også etableres en digital forslagskasse.

Styret vil også etablere en digital plattform for informasjonsdeling og innhenting av saker som ønskes behandlet i bydelsrådet.

Årsmøte i oktober

Det er planlagt ekstraordinært årsmøte 10. oktober på Tangvall skolesenter. Fram til den tid vil styret legge planer for videre arbeid og hvilke saker som kan være aktuelle å arbeide med for bydel Søgne.