Slik er den digitale politiske samtalen i Kristiansand

Prosjektet Trygg digital by har analysert kommentarfeltene på Facebook til politiske partier i Kristiansand. Nå foreligger resultatene.

L-Politikerne i formannskapet fikk presentert trygg digital by.JPG

Prosjektet Trygg Digital By ble presentert i formannskapet 15. mars (foto: Kristiansand kommune)

Ett av hovedfunnene er at det i gjennomsnitt er dobbelt så mye netthets i den politiske samtalen som i den brede digitale samtalen i Kristiansand. Mesteparten av hetsen finner sted i enkelte partiers kommentarfelt.

Les hele analysen her

L_Espe Vinther_Jensen presenterer resultatene.JPG

Eske Vinther-Jensen fra Common Consultancy, presenterte resultatene fra undersøkelsen (Foto: Kristiansand kommune)

Flest angrep i kommentarfelt på Demokratenes sider

I det store og hele er den digitale politiske samtalen god. Det hatet som finnes er i all hovedsak konsentrert om kommentarfeltene i noen få partiers sider.

Undersøkelsen viser at ca. 75 prosent av de språklige angrepene skjer som kommentarer på innlegg fra Demokratenes Facebooksider. Prosentandelen for hatefulle kommentarer på innleggene på Frp og Høyres sider er henholdsvis 14.6 og 3.3 prosent.

 

Bildet viser en graf over andel netthets hos politiske partier i Kristiansand

Bildet viser en oversikt over språklige angrep basert på det enkelte partiets Facebook-sider. (Kilde Common Consultancy).

Analysen som nettopp er gjennomført er andre del i et tredelt analyse-program. Første del av analysen ble presentert høsten 2022 og rettet seg mot den offentlige digitale samtalen generelt. Der ble det synligjort at muslimer, LHBT og ungdom i større grad hetses enn andre grupper.

– Kristiansand kommune har inngått et partnerskap med Nordic Safe Cities om å kartlegge Kristiansands digitale landskap ved bruk av algoritmer som kan analysere samtaler på Facebook, forklarer ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. – Kartleggingen gjøres i samarbeid med et digitalt analysebyrå. Den går ikke inn på enkeltpersoners Facebook-profiler, men undersøker hatet i kommentarfeltene til innleggene på offentlige sider og Facebook-grupper.

Slik defineres den digitale politiske samtalen:

Den digitale politiske samtalen foregår på Facebook-sider () for lokalpolitikere i Kristiansand og på Facebook-sider for lokale partilag i Kristiansand eller Agder. Facebook-sider for fylkestingspolitikere i Agder er utelatt. Det er totalt 43 Facebook-sider i analysen.

Dette er de fire hovedfunnene i analysen:

Det er i gjennomsnitt er dobbelt så mye netthets i den politiske samtalen som i den brede digitale samtalen i Kristiansand. Mesteparten av hetsen finner sted i enkelte partiers kommentarfelt.

Netthets finnes primært i samtaler om nasjonal politikk og integrasjon

Politikerne selv er utsatt for mange personangrep

Hatet finner sted i noen få partiers kommentarfelt og retter seg nesten utelukkende mot muslimer

Ikke overraskende

– Denne undersøkelsen bekrefter det minoritetsgrupper i vår region beskriver som deres Facebook-hverdag, fastslår flerkulturell rådgiver i Kristiansand kommune, Kim Henrik Gronert. – Polariseringen i sosiale medier deler debatten i oss og dem og fører dessverre til at mange mennesker ikke ønsker eller orker å delta i den politiske samtalen.

Også den forrige analysen avdekket at det er etniske minoriteter som utsettes for flest hatefulle innlegg, i all hovedsak muslimer. Andre grupper som opplever hat og hets er ungdom og LHBTIQ-befolkningen. (LHBTIQ er forkortelsen for lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn eller queer. Se Bufdir sin Lhbtiq-ordliste.)

Vil ta ansvar

– På vegne av det politiske miljøet i Kristiansand er jeg glad for at undersøkelsen viser at hets er fraværende i kommentarfeltene til de aller fleste partienes offisielle Facebook-sider, sier varaordfører Erik Rostoft. – Når det er sagt hviler det et ekstra ansvar på oss som er politikere. Vi må sørge for å omtale våre kolleger med respekt og vise at vi anerkjenner at det er flere sider av en sak. Vi bør også sørge for å bruke nyansert og nøytralt språk. Det er viktig at funnene fra disse undersøkelsene tas inn i politikeropplæringen for det kommende bystyre.

Varaordfører Erik Rostoft - liggende bilde.jpg

Varaordfører Erik Rostoft (Foto: Anne-Lise Norheim)

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd er opptatt av å forebygge og se fremover.

– Vi er i ferd med å samle opp konkrete tiltak som kan forebygge hat og hets. Tiltakene baserer seg på resultatet fra en workshop i fjor høst. Kristiansand skal være en trygg by for alle – også digitalt, så dette skal vi fortsette å jobbe med også i tiden fremover, avslutter hun.

Camilla Dunsæd.jpg

Camilla B. Dunsæd (Foto: Anne-Lise Norheim)

Om Trygg digital by

Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok våren 2022 å gå inn i Trygg Digital By, et prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen. Prosjektet vil pågå over et helt år. Analysen som foreligger nå, er den andre av tre digitale analyser. Den neste analysen blir presentert høsten 2023. Pilotprosjektet bygger videre på gjeldende politiske vedtak og pågående satsinger i Kristiansand som kan styrke kunnskap om digitalt hat og motvirke hatefulle ytringer. Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok våren 2022 å gå inn i Trygg Digital By, et prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen.

 

Aktuelle lenker

Lenke til politisk sak om å bli pilotkommune i Trygg digital by

Nordic Safe Cities er nordisk nettverk mot hat, polarisering og ekstremisme.

Les mer om nettverket her

Trygg digital by

 

Kontaktpersoner for media

Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator Kristiansand kommune, tlf: + 47 95 23 58 20, johanne.b.nilsen@kristiansand.kommune.no,

Camilla B. Dunsæd, tlf.: +47 97 51 08 64, Camilla.Dunsaed@kristiansand.kommune.no

Jan Oddvar Skisland, tlf.: + 47 98 28 79 00, jan.oddvar.skisland@kristiansand.kommune.no

Jeppe Albers, Nordic Safe Cities: tlf.: +45 61 71 07 28 jeppe@nordicsafecities.org

Eske Vinther-Jensen Common Consultancy, tlf.: 0045 21 43 85 30 eske@commonconsultancy.com