Sivilforsvaret har øvelse på Grim i mai

Sivilforsvaret vil i uke 18, 19, 21 og 22 gjennomføre en øvelse på Grim.

Hva innebærer øvelsen

Det vil være uniformert personell fra Sivilforsvaret i området fra onsdag 3. mai. Øvelsen vil vare frem til fredag 2. juni i tidsrommet fra klokka 11.00 -18.00 på hverdager.

Noen innbyggere vil også oppleve å bli kontaktet av personell som øver på å gi informasjon og kartlegge infrastruktur. Disse vil også dele ut brosjyrer om egenberedskap.

Området øvelsen vil foregå i er skissert på kartet:

kart over området som er berørt

Det sendes SMS med informasjon til de beboere som bor i området.